Zeeburgereiland

Sinds 2008 is Marlies Rohmer supervisor van het gebied RI-OOST, Zeeburgereiland. Het stedenbouwkundig plan, dat aanvankelijk door de dienst DRO gemaakt werd, ging uit van enigszins monumentale bebouwing. Marlies Rohmer heeft samen met Frans de Rooy (DRO) een voorstel gedaan tot een meer informele verkaveling om tegemoet te komen aan gefaseerde ontwikkeling door marktpartijen. Het ‘gevarieerd ensemble’ geeft gestalte aan een levendige wijk met als leidend thema: eenheid in verscheidenheid.

Met de keuze voor Marlies Rohmer in 2008 maakt de gemeente de keus voor een “wilde wijk” die ruimte biedt aan levendigheid en veel wooncomfort. Een beetje rommelig mag, goede buitenruimtes zijn verplicht en het gebruik van ornamenten is toegestaan.

Het betreft een plan voor ongeveer 1800 woningen met bijbehorende voorzieningen, basisscholen, een school voor Voorgezet Onderwijs en een (sport)park. De architectonische ambitie voor RI-Oost is het realiseren van een buurt die ruimte biedt voor een levendige invulling met veel wooncomfort.

De orthogonale structuur van de bebouwing van de voormalige rioolzuiveringsinstallatie ligt mede ten grondslag aan de ruimtelijke opzet van RI-Oost. De identiteit van RI-Oost wordt sterk bepaald door het hergebruik van drie silo’s. De opzet van de buurt kenmerkt zich door een gesloten wand van bebouwing langs de hoofdwegen, een laagbouwmilieu langs het water van het Buiten-IJ en een gevarieerd ensemble binnen in de buurt. De inrichting van de openbare ruimte heeft een verbindend effect binnen het gevarieerde woonlandschap.

Colofon

Amsterdam, NL, 2008-2028
Stedelijke vernieuwing

opdracht
supervisie: 1800 woningen, basisscholen, school Voortgezet Onderwijs, sportvoorzieningen, en commerciële voorzieningen, RI-Oost, Zeeburgereiland, Amsterdam

opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

samenwerkende ontwerpers
Frans de Rooy, Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam

visualisaties
A2 studio, Rotterdam

ontwerp
2008

verwachte oplevering
2028

oppervlakte
ca. 215.000 m2

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists