Wozoco, Dobbelmanterrein

Winnaar Gouden Piramide 2009
Winnaar Architectuurprijs Nijmegen 2009

Het woonzorgcomplex op het Dobbelmanterrein omvat 3 groepswoningen voor psychogeriatrische ouderen, 20 woningen voor allochtone ouderen, 6 woningen voor verstandelijk gehandicapten en 6 woningen voor lichamelijk gehandicapten. Het robuuste, simpele volume van het gebouw met de diepliggende kozijnen sluit aan bij het industriële karakter van het voormalige fabrieksterrein. De twee enorme ronde kolommen onder de overstekken over de ‘fabrieksstraat’ – het gemeenschappelijke binnenterrein – functioneren drieledig: als constructie, als omhulling van de vluchttrappen en als plakzuil.
Het gebouw is ruimtelijk zodanig georganiseerd dat het het contact tussen de bewoners bevordert. De vier woonlagen van het woonzorgcomplex zijn gelegen rond een gemeenschappelijke tuin: een buitengebied (begane grond) of een met glas beschutte wintertuin (de verdiepingen). De keukens van de woningen zijn gegroepeerd om dit collectieve gebied. Met zijn rondgang sluit het gebouw aan op de kloostertypologie, echter met dit verschil dat het aan één zijde geopend is naar het collectieve buitengebied, de ‘fabrieksstraat’. Het contact met de samenleving wordt zo letterlijk gelegd.

Colofon

Nijmegen, NL, 2003-2007
Selectie, Zorg

opdracht
woonzorgcomplex voor 3 groepswoningen voor psychogeriatrische ouderen, 20 woningen voor allochtone ouderen, 6 woningen voor verstandelijk gehandicapten, 6 woningen voor lichamelijk gehandicapten en parkeergarage, Dobbelman terrein, Nijmegen

opdrachtgever
Talis Woondiensten, Nijmegen

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund (medewerkend architect)
Lennaart Sirag (medewerkend architect)
Simone van den Brink (senior coördinator)
Joost Kolk (junior coördinator)
Charles Hueber
Irene Zandhuis

stedenbouwkundig masterplan
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

constructeur
Adams Bouwadvies-bureau, Druten

adviesbureau
W+R Installatieadviseurs Maarssen BV, Maarssen

aannemer
Bouwbedrijf Van Grunsven, Erp

fotografie
Michael van Oosten
Marijke Mooy

ontwerp
2003

gerealiseerd
2007

opp 
BVO: 5400 m²

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists