Winkelcentrum

Verleiding en efficiency

In opdracht van Ahold Vastgoed en de Gemeente Enschede zijn wij gevraagd om onze visie te presenteren op de vernieuwing van het bestaande ‘Miro’centrum aan de rand van het nieuwbouwgebied ‘De Eschmarke’ te Enschede. Efficiency, overzichtelijkheid, rationaliteit en een ingenieuze logistiek ten aanzien van de aan- en afvoer van mensen en goederen zijn belangrijke factoren voor de basisorganisatie van het ontwerp. Een architectonisch ontwerp voor een winkelcentrum reikt echter verder dan het efficiënt organiseren van de logistiek. Verleiding speelt hierbij een essentiële rol. De consument wordt geprikkeld om te consumeren. Dit ambigue karakter – de combinatie van verleiding en efficiency – bepaalt de organisatie en de architectuur van het winkelconcept.

Ellipsvormig plein
Wij hebben bij het ontwerp gekozen voor een ellipsvormig plein, een sterke bindende vorm. Daarop wordt geparkeerd en rondom zijn de winkels gelegen. De grote, als ‘trekkers’ fungerende units van Albert Heijn en Praxis zijn ter plaatse van de in- en uitrit aan tegenoverliggende zijden van het parkeerterrein gesitueerd. Op deze wijze worden de looplijnen van de voetgangers op een vanzelfsprekende manier langs de kleinere winkels geregisseerd. Langs de wandelpromenade worden de voetgangers tegen weer en wind beschermd door een grote uitkragende luifel. De ‘courts’ – ronde pleintjes waar de kleinere winkels thematisch omheen geclusterd liggen – nodigen de consument uit om te gaan zitten en langer te verblijven.

Wereld van reclame
De gevel van het winkelcentrum heeft aan de buitenzijde een rustige uitstraling met gekleurde cut-outs om de entreés en passages te accentueren. De binnenzijde is ‘de wereld van reclame’ waarin elke winkel zich specifiek kan profileren, de zichtlijnen vanaf de straat zijn daarbij belangrijk. Door het hoogte-accent van de reclametoren op de hoek wordt tevens de stedenbouwkundige aansluiting met de hoge gebouwen aan het kruispunt gerealiseerd.
Via de atria, ter plaatse van de courts, dringt het daglicht diep het gebouw binnen, tot in de kleine winkels. Dit zorgt voor een prettig binnenklimaat voor zowel de winkelende consument als het personeel.

Ecozone op het dak
De ontwerpopgave kent nog een tweede uitdaging: de ligging van het winkelcentrum aan de rand van de ‘bos’ ecozone voor vliegende dieren. Gezien het programma is het niet haalbaar een zone van 25 meter vrij te houden naast het winkelcentrum, daarom is gekozen voor een begroend ‘eco-dak’. Het parkeerveld wordt tevens omzoomd door bomen met een hoge kruin waarmee het zicht op de winkels wordt vrijgehouden. De bevoorrading van de winkels vindt plaats aan de achterzijde. Een rij bomen langs de bevoorradingsstraat fungeert als groene afscherming naar de ecozone.

Colofon

Enschede, NL, 2008
Utiliteitsbouw

opdracht
Winkelcentrum ‘Miro’ centrum te Enschede, met o.a. XXL Albert Heijn, Praxis en andere winkelbedrijven

opdrachtgever
Ahold Vastgoed, Amsterdam
Gemeente Enschede

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerpteam
Marlies Rohmer
Kirsten Gabriëls
Floris Hund
Irene Bergholt

ontwerp
2008

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists