Westhof, brede school en appartementen

Kassenlandschap

Poeldijk ligt ten zuidwesten van de gemeente Den Haag in het Westland en kenmerkt zich door een kas- en waterrijk landschap. Dit zogenaamde raamwerk van groen en water dient versterkt te worden in de Westlandse Zoom, een nieuw te bouwen zone tussen Den Haag en Poeldijk. De wijk Westhof zal hiermee een hoogwaardig programma van woonmilieus en wijkgerichte voorzieningen in de vorm van een brede school aan kunnen bieden.

visie: behoud van morfologie
Het voorstel behelst een uitbreiding van het bestaande waterbergingsysteem van de polder in de vorm van een extra waterbekken. Het waterlandschap kan dan tevens ten goede komen aan een woonmilieu met (vrijstaande) paalwoningen. Naast deze paalwoningen zijn er grondgebonden eengezinswoningen gepland.

brede school
In het hart van het gebied is de brede school gepland. Deze krijgt een vrij industrieel karakter dat refereert aan het kassenlandschap. De school wordt in de zichtas van het oude dorp geplaatst met het schoolplein en de hoofdentree. Aan weerszijden bevinden zich flexibele zones voor onderwijs en voorzieningen. De lokalen van de school zijn georiƫnteerd naar de buitenzijde; de rustige woonwijk. Samen met de zijentrees wordt hiermee de gevel opgebroken.
De school biedt naast onderwijs ook onderdak aan een zelfstandig gepositioneerde woontoren, kantoren, kinderopvang en sportcomplex. En niet te vergeten sportvelden die op het dak zijn geplaatst, zodat de school een duidelijk herkenningspunt vormt in de wijk.

Thema scholen: Bouwen voor the next generation

Colofon

Poeldijk, NL, 2004
Gemengd programma, Scholen, Utiliteitsbouw, Woningbouw

opdracht
brede school, appartementen (en vrije kavels) in de wijk Westhof, Poeldijk

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Simone van den Brink
Floris Hund
Anne Boonstra
Kirsten Gabriels

opdrachtgever
Stichting Westambacht, Monster

ontwerp
2004

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists