Transvaalbuurt

Subtiele transformatie

De Transvaalbuurt in Den Haag – een volksbuurt bij uitstek – grenst aan de Hoefkade. Deze levendige stadsstraat en de Haagse markt zijn belangrijke elementen binnen de buurt. De laatste decennia is de Transvaalbuurt verpauperd; wie het zich kon permitteren, is vertrokken naar een vinexwijk. Achterblijvers zijn de bewoners met lage inkomens, waaronder veel allochtonen. Nieuwbouw moet de wijk weer aantrekkelijk maken voor een brede groep stadsbewoners. De vroegtwintigste-eeuwse wijk wordt gekenmerkt door een homogene opbouw van evenwijdige straten en bouwblokken met weinig openbare ruimte. Ons plan omvat diverse typen huur- en koopwoningen: compacte appartementen, grote gezinswoningen en woningen voor gehandicapten en ouderen in een woonzorgcentrum. Het middelste van de drie woonblokken, het woonzorgcentrum, springt terug van de rooilijn en creëert zo ruimte voor een plein met speelvoorzieningen. Aan de marktzijde zijn woon-werkpanden en een supermarkt gesitueerd. De inspringende entrees van de woningen creëren een overgangszone tussen privé en openbaar, die de levendigheid en veiligheid op straat vergroot. De woonblokken ogen elk als één geheel, maar door het gebruik van architectonische elementen als – aan de bestaande blokken ontleende – nissen en baksteenreliëfs blijft de ritmiek van de individuele woning herkenbaar.

Colofon

Den Haag, NL, 2000-2005
Gemengd programma, Stedelijke vernieuwing

opdracht
Transvaalbuurt, Den Haag, 212 woningen van diverse woningtypes, bedrijfsruimte, een gebouwde (halfmechanische) parkeervoorziening voor 93 parkeerplaatsen, 96 openbare parkeerplaatsen

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Jan van Erven Dorens
René van der Horst
Charles Hueber
Cyrus Clark
Jannegien Luursema
Arjan van Ruyven
Martin Koster

opdrachtgever
Vestia, Den Haag Zuidoost

constructeur
Broersma adviesbureau, Den Haag

aannemer
Van Wijnen, Stolwijk

fotografie
Herman van Doorn
Luuk Kramer
Ad van Denderen
Van Kinderen en Kats

ontwerp
2000

gerealiseerd
2004-2005

opp 
BVO: 32.275 m2
1.335 m2 bedrijfsruimte
8.875 m2 plein

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists