Sportblok Groningen

Item OOGTV Opening Gymzaal Violenstraat

Stedenbouwkundige inpassing
De Violenstraat in Groningen is een fijnmazige stadsstraat. In dit straatje wordt een relatief grootschalig en gesloten complex met twee gymzalen gesitueerd. Het spanningsveld tussen bestemmingsplan en programma dicteert een gestapelde oplossing. Een positionering in de diepterichting van de twee gestapelde zalen kent een reeks aan voordelen. Het volume manifesteert zich relatief bescheiden in het straatbeeld en er ontstaat een mogelijkheid dit ‘sportblok’ te verzelfstandigen van zijn buren, waardoor het minder massief wordt. Door kleedkamers en toestelbergingen naar achteren te plaatsen ontstaan twee kleinschalige pleintjes, beide met een boom. Groepen kinderen kunnen zich hier opstellen alvorens naar binnen te gaan. Op deze manier voegt het sportblok zich op een vanzelfsprekende manier in het fijnmazig stadsweefsel.

Programma en ruimtelijk concept
In principe is een sportcomplex een dichte doos. Direct lichttoetreding wordt zelfs vaak als hinderlijk ervaren: verblinding en ‘gluren’. Aan de andere kant is werken zonder daglicht niet gezond. Bovendien wordt daardoor het bioritme op een negatieve manier beïnvloed. Een golvende baksteen gevel voorziet daarom in indirecte lichttoetreding voor de sportzalen. De twee gestapelde sportzalen worden via een ruimtelijk, dubbelhoog en transparant trappenhuis met elkaar verbonden.

Colofon

Groningen, NL, 2010-2015
Selectie, Utiliteit

opdracht
Nieuwbouw 2 gymzalen
Violenstraat Groningen

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

team
Marlies Rohmer
met:
Fabian van den Bosch
Ronald Hageman
Thomas van Nus
Begoña Masia Albelda
Cor Martis

opdrachtgever
Dienst OCSW
Gemeente Groningen

aannemer bouwkundig
Brands Bouwgroep B.V., Emmen

aannemer installaties
Dekker Struik installatietechniek B.V., Groningen

constructeur
BREED integrated design, Den Haag

bouwfysisch adviseur
Nieman Raadgevende ingenieurs B.V., Utrecht

installatie adviseur
E&B engineering, Lekkerkerk

ontwerp
2010

gerealiseerd
2015

opp
BVO: 1160 m²

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists