Schoolboot

naschoolse opvang te water

Een mobiele, flexibele en avontuurlijke binnen- en buitenfaciliteit voor kinderen uit de Amsterdamse binnenstad.

Buiten spelen in de binnenstad
De dertien openbare basisscholen in de Amsterdamse binnenstad hebben onvoldoende capaciteit voor naschoolse opvang. Fysieke ruimte in de binnenstad is schaars en een plek om lekker buiten te spelen is al helemaal lastig te vinden. Maar water is er volop in het ‘Venetië van het Noorden’. Daarom is gezocht naar een haalbaar alternatief op het water. De architecten Jord den Hollander en Marlies Rohmer hebben op basis van brainstormses¬sies met diverse betrokkenen een praktisch en uitvoerbaar plan ontwikkeld.

Mobiliteit en het benutten van water
Met de te verwachten klimaatsveranderingen, de stijging van de zeespiegel en de grotere toevoer van water naar onze rivierdelta, zal water zal bij de inrichting van Nederland een steeds grotere rol gaan spelen. Veel studies zijn er al gedaan naar het benutten van zogenaamde overloopgebieden voor drijvende bebouwing.
Nu nog worden dergelijke wijken gebouwd als statische verankerde clusters die vergelijkbaar zijn met de inrichting van traditionele wijken op het land.
Mobiliteit en het benutten van het water als transportsysteem zullen in de nabije toekomst oplossingen kunnen bieden. Meer en meer worden voorbeelden zichtbaar van drijvende publieke functies, als bioscopen, parkeerplaatsen, bibliotheken en buurthuizen, die hun faciliteiten kunnen aanbieden op ieder gewenste plek.
Ze hoeven niet te worden afgeschreven of kostbaar te worden verbouwd, als de bevolkingssamenstelling van een bepaalde wijk verandert en er geen behoefte meer is aan hun functies.

Een scala aan mogelijkheden
Door het inzetten van koppelbare drijvende units met zowel binnen- als buitenruimte, kan op eenvoudige wijze en op wisselende locaties een speel-doe-ontdekeiland samengesteld worden dat meegroeit met de behoefte van het moment.
De buitenruimte kan een strand, openluchttheater, sportveld, zwembad of timmerdorp zijn. De binnenruimtes kunnen – al of niet in combinatie – ingericht worden als theater, bioscoop, atelier, danszaal, relaxruimte, sporthal, ontdekruimte en kookcafé.
Alle faciliteiten kunnen ook tijdens schooltijd beschikbaar gesteld worden aan andere ge¬bruikers en doelgroepen.

Colofon

Amsterdam, NL, 2008
Scholen, Utiliteitsbouw

Door: Denktank ‘De Schoolboot’
i.s.m.: Jord den Hollander &
Marlies Rohmer

© denktank ‘ de schoolboot’

Siebe Hentzepeter (directeur basisschool Burght)
Henny de Barbanson (directeur basisschool Burght)
Jord den Hollander (architect)
Marlies Rohmer (architect)
Ben Hekkema (account manager MOCCA)
Felix Guttmann (directeur Canal Company)
Monique McKenzie (cultuurcoördinator / initiatiefnemer)
Ernst Abbing (communicatie adviseur)

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists