Ouderenwoningen Woudvaart

Wonen aan de ‘Jeu de bouleskade’

Ons ontwerp voor woningen aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek bestaat uit drie identieke woongebouwen met elk 24 appartementen voor ouderen. Om het contact tussen de bewoners te stimuleren en elk blok met één lift en één trappenhuis te kunnen ontsluiten, hebben we gekozen voor een concentrische planopzet. Hierdoor worden ook lange loopafstanden vermeden en is de galerij als vanzelf beschut. Zes woningen liggen om een lichthof: de keuken aan de binnenzijde, de kamers naar buiten gericht, naar de Woudvaart, het Zuidersportpark en het Jeu de boulescentrum. De trapsgewijze terrassen benadrukken het extraverte karakter; zij vormen een soort tribunes naar de omgeving toe. De drie blokken liggen als losse sculpturen op ‘terpen’ in de parkstrook die langs de Woudvaart de stad binnendringt. Thema van de inrichting van de parkstrook is een ‘Jeu de bouleskade’, een iets verdiepte strook van lava- en schelpenzand langs de Woudvaart met zijn bankjes en grote bomen. De banen zijn openbaar en onderdeel van het park. Ook het drie meter brede wandelpad tussen de blokken is als jeu de boulesbaan te gebruiken.

Colofon

Sneek, NL, 1999
Woningbouw, Zorg

opdracht
schetsontwerp voor 72 woningen voor ouderen aan de Woudvaart te Sneek

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Paul van den Voort
Rob Hulst

opdrachtgever
Woningstichting
Patrimonium

ontwerp
1996

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists