Masterplan Tannhauser

Voor de herstructurering van de vooroorlogse wijk Tannhauser in Apeldoorn maakten we een voorstel voor twee verschillende gebieden. De wijk bestaat van oudsher uit een compilatie van gevarieerde laagbouw buurtjes. We willen een toevoeging maken op dit thema en doen een voorstel voor een eigenzinnig laagbouwveld: een gesloten woonbloktypologie in de vorm van een ovaal, die iets weg heeft van een atletiekbaan of een Romeinse paardenrenbaan.
Het voorstel voor het andere deel bestaat uit drie grote sculpturale woongebouwen gekoppeld aan een bestaand park, om met behoud van het groene karakter toch een hoge dichtheid te bereiken.

Colofon

Apeldoorn, NL, 2005
Stedelijke vernieuwing

opdracht
Masterplan voor de wijk Tannhauser, Apeldoorn

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer met:
Joost Mulders

opdrachtgever
woningcorporatie Ons Huis, Apeldoorn

ontwerp
2005

oppervlakte
14,2 ha

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists