Masterplan Keizersstraat: Nieuwmarktbuurt

Uit protest en inspraak geboren

Documentaire AT5

Tegen de gemeentelijke plannen voor de Nieuwmarktbuurt voor de aanleg van de metro wordt in de jaren zeventig heftig geprotesteerd. De buurt verwerpt de in haar ogen grootschalige plannen en strijdt voor kleinschalige gemengde functies, met behoud van de woonfunctie. In 1992, enkele decennia en stedenbouwkundige plannen verder, hebben gemeente en buurt zich ten slotte kunnen vinden in het stedenbouwkundig programma van eisen en de keuze van ons als architect. Aan de bebouwingsenvelop is letterlijk te zien waar de bewoners zich het meest geroerd hebben, met als resultaat een gekartelde bebouwingsenvelop. In ons masterplan voor de Keizersstraat en omgeving hebben wij van de nood een deugd gemaakt en die getrapte massa tot thema verheven. Dit principe bleek ook goed aan te sluiten bij het gefragmenteerde, prettig rommelige karakter van de Nieuwmarktbuurt en de robuuste blokachtige structuur van het aangrenzende gebouw Flesseman van Wijdeveld. Materiaal- en kleurgebruik sluit aan bij het historische karakter van de locatie. Het project omvat een stedenbouwkundig plan, waarin opgenomen 16 vrije sectorwoningen en 51 sociale huurwoningen, waaronder woningen voor dementerende ouderen (sociowoningen), een wijkteambureau van de politie, en de inrichting van de openbare ruimte: een crèchetuin, sportveldje en buurtplein (Keizersplein) voor kinderen van verschillende leeftijden.
Ons stedenbouwkundig plan houdt het oude stratenpatroon aan. De gevelwand van de Keizersstraat, die plaatselijk open moet blijven vanwege de bezonning van de achtergelegen crèchetuin, wordt gecontinueerd met een lage tuinmuur en twee bomen. Door de gevelwand op die manier door te trekken wordt de rooilijn toch hersteld. Het politiebureau is rechtstreeks aan de Nieuwmarkt gesitueerd, zodat er geen arrestantenverkeer over het verkeersluwe Keizersplein plaats vindt; een nadrukkelijke bewonerswens was dat dit plein autovrij zou worden.

Colofon

Amsterdam, NL, 1992-1998
Gemengd programma, Stedelijke vernieuwing

opdracht
67 woningen, politiebureau, inrichting openbare ruimte Nieuwmarkt, Amsterdam, basketbalveld

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund
Corine Keus
Irene Wijffelman
Floor Arons
Arie van Kampen
Theo Houtkoop

opdrachtgevers
Politie regio Amsterdam Amstelland;
Woningbedrijf Amsterdam (Ymere) Dienst Stedelijk beheer

constructeur
Evers Partners, IJmuiden

aannemer
Koninklijke BAM Groep, Bunnik

fotografie
Siebe Swart
Jan Derwig
Hans van Meerwijk
Kees Rutten

ontwerp
1992

gerealiseerd
1998

opp / aanneemsom
Wijkteam bureau Nieuwmarkt: BVO: 900 m²
€ 650.000,- excl. BTW installaties € 130.000,- excl. BTW

16 vrije sectorwoningen: BVO: 2064 m²
€ 1.250.000,- excl. BTW

51 sociale huurwoningen: BVO: 8631 m²
€ 2.360.000,- excl. BTW

inrichting openbare ruimte: BVO: 1100 m² €
€ 540.000,- excl. BTW

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists