Masterplan Karspeldreef, Bijlmermeer

Cristal Palace, een glazen variant op de ‘gated community’

De huidige situatie in de Bijlmermeer wordt gekenmerkt door typische honingraatflats in een doorlopend parklandschap. De tussenruimtes zijn bestemd voor voetgangers en fietsverkeer. Losgekoppeld van het maaiveld lopen de verhoogde autowegen als ‘scenic routes’ dwars door het groene parklandschap. Het bestemmingsverkeer eindigt in parkeergarages van waaruit de woningen met een droogloop zijn ontsloten. De problemen van de Bijlmermeer zijn alom bekend: de sociale veiligheid is slecht; de scheiding van functies heeft geresulteerd in bergingen op de begane grond en onveilige fietstunnels. Ook heeft het groen vaak niet díe verblijfskwaliteit die het zou moeten hebben. Dit heeft geresulteerd in een radicaal voorstel met een strikte scheiding tussen openbare ruimte en privé ruimte.
In het huidig stedenbouwkundig revalidatieplan wordt de ontsluiting voor het autoverkeer gelijkvloers op maaiveld georganiseerd. Vanuit dit verlaagde straatprofiel worden ‘tapijten met laagbouw’ uitgerold over het oorspronkelijke parklandschap van de Bijlmermeer. In deze gebieden kan met de auto worden doorgereden tot aan de voordeur. Alle problemen, maar tevens alle karakteristieke kenmerken en kwaliteiten van de Bijlmermeer worden letterlijk met een bulldozer verwijderd. In de tussengebieden tussen de laagbouwtapijten bestaat een laatste mogelijkheid om bestaande kwaliteiten te versterken. In dit tussengebied stellen wij de vorming van een viertal autonome nieuwe enclaves voor. In deze enclaves wordt een reeks nieuwe stoere torens gebouwd, in een ensemble met de bestaande toren en de parkeergarage.
Op het maaiveld krijgen zowel de bestaande appartementen als de nieuwbouwwoningen een eigen ‘volkstuintje’ of we maken een gemeenschappelijke, omsloten tuin, waar kinderen veilig kunnen spelen. Op deze wijze ontstaat een veilig gebied omzoomd door een transparante schil waarbij het maaiveld visueel doorloopt. Er ontstaat een Bijlmeriaanse versie van Haverlei, een nieuwe glazen ‘gated community’ of een variant op het ‘Cristal Palace’ in een parklandschap.

Colofon

Amsterdam, NL, 2002
Stedelijke vernieuwing

opdracht
stedenbouwkundige studie bebouwing zuidzijde Karspeldreef, kwaliteitsstudie nieuwe woningen, visie op Karspeldreef als stadsstraat, Bijlmermeer, Amsterdam

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund (medewerkend architect)
Lennaart Sirag (medewerkend architect)
Martin Koster
Karen Schuyt

geïntegreerd ontwerp
Y Towers, NL Architects

opdrachtgever
Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Zuidoost

ontwikkelaar
De Principaal, Amsterdam

adviseur
Dienst Amsterdam, Beheer Parkeergebouwen

ontwerp
2002

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists