Masterplan Jaffa

Jaffa is de naam van de meest westelijk gelegen wijk van deelgemeente Kralingen in Rotterdam. Kralingen staat goed bekend vanwege de grote statige huizen en lommerrijke straten. Jaffa is een meer stedelijk en verpauperd deel met compacte bouwblokken uit het begin van de 20e eeuw, deels vervangen door nieuwbouw uit de jaren tachtig. Het woningaanbod bestaat overwegend uit sociale huurwoningen en is daarmee vrij eenzijdig. Vooral het zuidelijk deel bestaat uit smalle straten met veel auto’s, groen ontbreekt. De woningen zijn verouderd en de bebouwing heeft een armzalige detaillering.

Kwaliteiten van Jaffa zijn onder andere de ligging aan de brede, groene Singel en het Berkelplein in het hart van de buurt. Vierhonderd sociale huurwoningen zullen gefaseerd plaats maken voor circa driehonderd nieuwbouwwoningen. Om meer woningdifferentiatie te realiseren zal circa 80% van de nieuwbouw worden gerealiseerd in de middeldure koopsector. Als hart van de wijk zal op termijn de bestaande school worden uitgebreid tot een brede school. Deze krijgt een plek aan het Berkelplein. Tevens zijn een paar strategische posities voor een nieuwe supermarkt bepaald.

Het uitgangspunt voor het masterplan is een fijnmazige uitvoering/versie van de bestaande stratenstructuur. Hierdoor is het plan op een logische manier aangetakt op zijn omgeving. Door het opknippen van de bouwblokken is het eenvoudig om verschillende typologieën in het plan op te nemen en in de bouwstroom te faseren.
De straten worden breder, zodat er ruimte ontstaat voor bomen en voortuinen. De wijk wordt ‘groener’ en sluit daarmee meer aan bij de kwaliteiten van Kralingen. Het merendeel van de auto’s wordt opgenomen in garages in combinatie met ontspannen parkeren (bezoekers) op straat.

Door dwarsstraten te introduceren die uitkomen op de Singel wordt de kwaliteit van de Singel tot diep in de wijk voelbaar. De lange wand aan de Singel wordt opgeknipt in losstaande gebouwen die refereren aan de statige panden in de rest van Kralingen. De positie van het Berkelplein wordt versterkt met de bouw van een brede school.

Door het verbreden van de Goudse rijweg aan de boezem ontstaat er een nieuw plein. De entree van Kralingen opent zich vanuit dit groene plein en samen met het Berkelplein ontstaan er zo verschillende openbare ruimtes voor verschillende doelgroepen.

Colofon

Rotterdam, NL, 2007-2008
Stedelijke vernieuwing

Opdracht
Masterplan voor de wijk Jaffa in Kralingen Rotterdam: 950 woningen, (brede) school, winkels, bedrijfsruimte en inrichting van de openbare ruimte.

opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Woonstand

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerpteam
Marlies Rohmer,
Floris Hund
met Arjan van Ruyven, Fabian van den Bosch

ontwerp
2007-2008

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists