Masterplan IJsseloevers

Herstructurering voormalig haventerrein

productiekarakter
Deventer is een van de voormalige Hanzesteden. Een cultuurhistorische stad met een rijk handels- en industrieverleden. Het gebied Bergweide is een industriegebied aan de rand van het centrum. Het gebied ligt nabij de IJssel. Deventer bestaat uit een verzameling fragmenten. Het gebied Bergweide is op te vatten als een op zichzelf staande entiteit binnen deze stedelijke structuur. We bekijken het gebied in een reeks op zichzelf staande ontwikkelingen.
Het gebied mag niet als een tabula rasa worden ingevuld. Voordat er daadwerkelijk iets met het terrein gaat gebeuren zou er een inventarisatie gemaakt moeten worden van wat er aan historisch industrieel waardevol materiaal aanwezig is. Te denken valt aan de bestaande (silo)bebouwing, maaiveldinrichting, kades etc.
Bedrijvigheid is altijd kenmerkend geweest voor het terrein. Dit productiekarakter moet bewaard blijven. Wonen, werken en leisure worden gecombineerd tot een gebied met stedelijke vitaliteit.

patchworkmodel
Het gaat bij deze studie niet om een totaal plan met een hoog waarheidsgehalte, maar om de manier waarop de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden aan de orde gesteld worden. De flexibele eenvoudige stedenbouwkundige structuur biedt de mogelijkheid om (gefaseerd) verschillende programma’s in zich op te nemen.
Volgens dit Patchworkmodel kan de vernieuwing geleidelijk plaatsvinden op de plekken die vrijkomen doordat bedrijven wegtrekken.
Het plan is opgebouwd uit twee lagen: De laagbouw met atelier- en stadswoningen vormt een plint – met grote verdiepingshoogte – en sluit aan bij de schaal van het Knutteldorp. De hoogbouwvolumes – die herinneren aan het industrieel verleden van de Hanzestad – sluiten aan op de silo van het CDL en vormen zo de entree naar de stad. Hierin bevinden zich appartementen.
Laagbouw en hoogbouw kunnen flexibel ingezet worden in de toekomst, voor wat betreft positie, architectuur en programma.
De silo op de kop van de eerste havenarm krijgt een parkeerbestemming in de vorm van een mechanische parkeervoorziening. Zo blijft het karakter van het gebouw het best in takt. De geschiedenis van het terrein wordt teruggevonden in de herbestemming

Colofon

Deventer, NL, 2001
Stedelijke vernieuwing

opdracht
stedenbouwkundige visie Bergweide Deventer, voormalig haventerrein aan de IJssel

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund (medewerkend architect)
Martin Koster
Rommi de Jong
Jutta Groosman
Sander Breur

opdrachtgever
BPF Vastgoed, Amsterdam
OMA, Apeldoorn

ontwerp
2001

opp
deelplangebied:
ca. 40.000 m²

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists