Ketelhaven

Uitbreiding voor Jachthaven Ketelhaven: 120 recreatiewoningen

Op de pier bij het Ketelmeer bevinden zich in de huidige situatie een restaurant, een voormalige museumloods, Jachthaven Inter Marina Ketelhaven en een parkeerterrein. De opdrachtgever wil dit haventje uitbreiden met recreatiewoningen en een tweede jachthaven, strand en parkeerplaatsen. Ondanks dat de nieuw te ontwikkelen delen niet naast elkaar liggen, moeten ze een samenhangend geheel vormen in nauwe relatie met de bestaande jachthaven.

ankermodel deel A
Ter plaatste van de Inter Marina Ketelhaven (dus in buitendijks gebied) komen de nieuw te bouwen recreatie-eenheden (ca. 70 m2 BVO). Deze zijn maximaal twee lagen hoog. De eenheden worden gepositioneerd langs een vaste steiger van ca. vijf meter breed. Van de tachtig eenheden kunnen er veertig gebruikt worden voor een hotelfunctie. Tussen de eenheden is ruimte voor ligplaatsen t.b.v. de appartementen. De eenheden bestaan uit een woonkamer, eetkeuken en twee slaapkamers met aan de waterzijde een groot balkon. De opgetilde woningen hebben uitzicht op het water en over de dijk op het achterland.
Het parkeren voor de appartementen en de jachthavenuitbreiding gebeurt langs de dijk, langs de appartementen in het water. Seriematig bouwen aan het water leent zich bij uitstek voor geprefabriceerde elementen die via het water aangeleverd worden. Aan de kop van de pier naar het oosten is een plek gereserveerd voor een brede strandlocatie.

deel D
Het zogenaamde deel D bevindt zich ter plaatse van de nieuwe haven die plek zal bieden aan 400 ligplaatsen. Hier zijn recreatiewoningen in een serie torens ontworpen. Parkeerruimte bevindt zich op maaiveldniveau. Het geheel refereert aan de schaal van grote infrastructurele (polder) werken. Wederom wordt het uitzicht naar twee kanten gewaarborgd.

Colofon

Ketelhaven, NL, 2006
Stedelijke vernieuwing

opdracht
uitbreiding jachthaven Ketelhaven
120 recreatiewoningen, jachthaven, strand en voorzieningen

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer
Floris Hund
i.s.m. Jord den Hollander

opdrachtgever
Lisman Inter Holding, ‘s-Hertogenbosch

ontwerp
2006

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists