Interieur Schenkkade, Verbouwing en inrichting Kantoren Binnenlandse zaken

Nieuwe identiteit voor een zestiger jaren loeder

Het kantoorgebouw uit de zestiger jaren aan de Schenkkade in Den Haag is verbouwd en ingericht tot een bedrijfsverzamelgebouw voor de Rijksoverheid. Verschillende werkmaatschappijen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn inmiddels neergestreken in het vier tot zeven bouwlagen tellende verzamelkantoor aan de rand van het Beatrixkwartier. Op de begane grond zit Flexchange, het uitzendbureau van de overheid, en op de twee verdiepingen erboven de verzamelde personeelsdiensten van de rijksoverheid. Verder huisvest het bedrijfsverzamelgebouw van 8.500 m2 een aantal verzelfstandigde overheidsinstellingen op het gebied van arbeidsmarktadvisering, mobiliteit, arbeid en gezondheid, en bedrijfsmaatschappelijk werk. Met elkaar verwante organisaties in één ‘duiventil’ van de rijksoverheid.

Heldere hoofdstructuur en flexibiliteit
De opgave was een oud kantoorgebouw met behoud van bestaande elementen een nieuw cachet, een nieuw elan te geven. Een kantoorgebouw ontwerpen waar mensen zich thuis voelen en binnen hun afdeling of werkvloer een eigen identiteit ervaren.
Daarom is gekozen voor een rustige, heldere hoofdstructuur met het thema ‘ontmoeten’, waarbinnen ruimte is voor specifieke expressie.
De vrij indeelbare vloeren zijn ontstaan door de liftkernen te koppelen tot een ‘houten blok’ waarin alle voorzieningen zijn opgenomen zoals pantry’s, koffiecorners, kopieerfaciliteiten etc. Daardoor blijft de overige ruimte vrij indeelbaar.

Gangzones als ontmoetingsplaats
De organisaties hebben een dienstverlenend karakter waarbij communicatie van groot belang is. Het ontwerp sluit aan bij deze karakterschets met een heldere organisatie. Het is toegesneden op diverse omstandigheden, werkvloer met callcenter, kantoorcellen, open bespreek- en flexwerkplekken, vergaderkamers en niet-werkgerelateerde programma onderdelen.
De verbrede gangen functioneren als ‘semi-publieke’ ruimten; een extensie van de afzonderlijke werkruimten. Het zijn fraai ingericht lounges waar je even weg kunt zijn van het scherm, bijpraten met een collega of wat kunt lezen. Er staan tafels, zitjes en banken die het ontmoetingskarakter op de vleugels stimuleren. Er is een ruime selectie gemaakt van meubilair op topniveau, waaronder een loungebank van Ben van Berkel. Iedere verdieping heeft een eigen kleur en karakter.

Kolommen
De bestaande kolommen zijn omkleed met ronde schermen van golfplaten. Deze zorgen voor een ritmische structuur van de multifunctionele gangzones en fungeren als vormgevend element voor de toegangen naar de kantoren. De platen met verticale belijning zijn los van de vloer en het plafond gehouden en vormen zo ruimte voor geïntegreerde verlichting en data aansluitpunten.

Open – besloten 
De werkruimten van de verschillende organisaties zijn ingedeeld als een klassiek cellenkantoor. Er is een inventieve oplossing bedacht voor de relatie tussen de gangen en werkkamers en de verhouding tussen private en semi-publieke ruimte. Achter elke kolom ligt de entree naar twee kamers, een klein ‘halletje’ met volglazen deuren en ramen over de hele hoogte. Door deze semi-transparante oplossing kun je vanaf de gang slechts zijdelings een blik werpen in de kamer, en omgekeerd. De wanden tussen de werkkamers zijn gesloten maar kunnen tot grotere eenheden geschakeld worden.
Nissen voor wandkasten hebben een tweeledig doel. Ze versterken de beslotenheid van de kamers en dienen tevens als akoestische paneelwanden aan de gangzijde.

Materialisatie en kunst
De materialisatie is een sober doch robuust geheel van neutrale hout- , wit- en grijstonen. De gefragmenteerde gangwanden zijn bekleed met akoestische antisonebeplating. Het zilvergrijze plafond is nauwelijks aanwezig en verhoogt optisch de lage verdiepingshoogte van het bestaande gebouw.
Grafische wandschilderijen van de Amsterdamse kunstenaar Jan van der Ploeg voegen op strategische plekken en per verdieping verschillende kleuraccenten toe. Voor elke kopse kant van het gebouw, telkens aan het eind van een gang heeft Van der Ploeg een afzonderlijk werk gemaakt als bijdrage aan de identiteit van elke verdieping. Deze grote schilderingen in primaire kleuren contrasteren fraai met de ingetogen natureltinten van de ruimten.

Colofon

Den Haag, NL, 2007
Interieur, Transformatie, Utiliteitsbouw

opdracht
verbouwing en inrichting kantoren (485 werkplekken) voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Rijksoverheid), Den Haag

opdrachtgever
Rijksgebouwendienst, Den Haag

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Fabian van den Bosch
Gieneke Pieterse
Rene van de Horst
Willem Vogelenzang

adviesbureau
Galjema B.V. Technisch Adviesbureau, Rijswijk

Kunst
Jan van der Ploeg, Amsterdam

fotografie
Scagliola en Brakkee
Michael van Oosten

ontwerp
2004

gerealiseerd
2007

opp 
BVO 8.500 m²

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists