Hoogvliet Brasemstraat

Wonen aan de meter, een nieuwe impuls en identiteit voor Hoogvliet

Vier locaties
Hoogvliet is een naoorlogse uitbreidingswijk van Rotterdam. Een suburbane wijk met een groen en rustig karakter op het punt waar de Oude Maas in de Nieuwe Maas stroomt.
Vanwege veranderingen op de woningmarkt, de veroudering van de wijk met bijbehorende leefbaarheidproblemen, een eenzijdig woningaanbod en het imago van Hoogvliet, is een revitaliseringopgave voor Hoogvliet en Meeuwenplaat in gang gezet.
Essentieel voor het bereiken van de nieuwe identiteit van de Meeuwenplaat is het samenbundelen van de vier locaties tot één opgave. De Meeuwenweide is de drager voor deze nieuwe identiteit. De vier bijzondere wooncomplexen met hun diverse woningtypologieën zullen op hun beurt weer een nieuwe impuls geven aan het gebruik van de Meeuwenweide. De beoogde collectiviteit kan zich hier op een eigentijdse manier ontwikkelen.

Locatie Brasemstraat
Eén van de locaties, locatie Brasemstraat, is momenteel bebouwd met een tweelaagse strokenbebouwing. Door op de locatie een eenduidig volume te plaatsen ontstaat helderheid ten opzichte van het privaat naar het openbaar gebied. De omvang van het volume onderscheidt zich van de reeds aanwezige bebouwing en zal een grote herkenbaarheid in zich hebben door sculpturaliteit en materialisering. Door een groot deel van de gevraagde parkeerplaatsen binnen het volume op te nemen ontstaat een parkeererf. Daarnaast ontstaat door het parkeererf de mogelijkheid om in de laagbouw woningen te organiseren aan beide zijden van het blok. Zo is er een directe relatie van de woningen met het park of de Brasemstraat, waar in dat geval weinig auto’s staan. De woningen zijn gelegen aan een brede collectieve speelstoep.

Woningen met uitbreidingsopties 
Het volume kenmerkt zich verder door een langgerekte organisatie met op de koppen twee torentjes, waarin zich de appartementen bevinden die driezijdig op de omgeving zijn georiënteerd. In het lagere, langgerekte deel worden de eengezinswoningen gehuisvest, Door de langgerektheid wordt het mogelijk om de woningen in de breedte te organiseren met veel gebruiksmogelijkheden, die een aanvulling vormt op het huidige woningaanbod. Voor deze woningen wordt een encyclopedie ontwikkeld met een aantal standaard uitbreidingsmogelijkheden. De verschillende bouwaanvragen voor deze uitbreidingsmogelijkheden worden met de koop meegeleverd. Door een eenvoudig te hanteren bouwmateriaal toe te passen wordt de bewoner een grote flexibiliteit gegeven om in de tijd persoonlijke aanpassingen en uitbreidingen te doen.

Colofon

Hoogvliet, NL, 2004
Stedelijke vernieuwing

opdracht
stedebouwkundige studie Hoogvliet, Rotterdam

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund
Joost Mulders
Paulien Konijnendijk
Kirsten Gabriëls
Klaas Nienhuis

opdrachtgever
Estrade Projecten, Rotterdam

ontwerp
2004

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists