Brede School Het Spectrum

Nominatie Scholenbouwprijs 2006

Documentaire, Gebouw van het jaar terwesten

Brede school met drie pleinen

Basisschool Het Spectrum ligt in de multiculturele Haagse Schilderswijk en geeft onderwijs aan 24 groepen kinderen van ruim 30 verschillende nationaliteiten. Het schoolgebouw voegt zich in het gefragmenteerde stedenbouwkundig weefsel van de wijk, waar 19e eeuwse bouwblokken worden afgewisseld met grote stadsvernieuwingsprojecten uit de jaren ’80 en ’90. De kleine kavel maakt dubbel grondgebruik noodzakelijk. Naast de twee schoolpleinen aan de straat, bevindt zich op het dak een derde schoolplein. Zo kunnen kinderen van verschillende leeftijdsgroepen gemakkelijk naast elkaar spelen, zonder elkaar te hinderen.
De groepsruimtes liggen in twee L-vormige vleugels aan weerszijden van een centrale ruimte. In het centrale hart zijn ruimtes voor sport en spel, aula (theater), mediatheek, conciërge en lerarenkamer ondergebracht. Het centrale hart van de school speelt in op de wens van ontmoeting én controle. Zo biedt de school de allochtone leerling het vertrouwde houvast van de toezichthoudende vaderfiguur (in de persoon van conciërge, leraren, ouders) en krijgt hij tegelijkertijd de mogelijkheid om ervaring op te doen met de westerse opvoedingswaarden van vrijheid en zelfontplooiing in de vorm van multifunctionele ontmoetingsruimtes. Om de ouders meer te betrekken bij de school is een aparte ontmoetingsruimte voor hen gecreëerd.
Door de kolommen structuur van het schoolgebouw blijft de inrichting flexibel en kan ingespeeld worden op nieuwe onderwijsvormen.

Thema scholen: Bouwen voor the next generation

Colofon

Den Haag, NL, 2001-2005
Scholen, Utiliteit

opdracht
Basisschool voor 24 groepen, Terwestenstraat, Den Haag

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund (medewerkend architect)
Simone van den Brink (project coördinator)
Martin Koster
Joost van Bergen
Irene Zandhuis

opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Dienst OC&W, Den Haag
Bouw & Projectontwikkeling Tetteroo, Leidschendam

constructeur
Broersma adviesbureau, Den Haag

aannemer
Bouw & Projectontwikkeling Tetteroo, Leidschendam

fotografie
Jeroen Musch
Ad van Denderen
Alexander van der Meer

ontwerp
2001

gerealiseerd
2005

opp 
BVO: 2750 m²

prijzen / nominaties
Nominatie Scholenbouwprijs 2006

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists