Espeq

Een nieuw bouw- en techniekcollege in Noord-Holland

Vakmanschap

De bouw kampte structureel met een krappe arbeidsmarkt. Er stroomden percentueel meer mensen de sector uit, dan dat erbij komen. Maar ook of juist in deze tijden van recessie, is het ontwikkelen van ‘vakmanschap’ voor de bouw van belang. Vakmanschap was lange tijd ver te zoeken. ESPEQ opleidingsbedrijf biedt tegenwicht aan deze ontwikkeling door jaar op jaar tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig jonge mensen voor een leerwerktraject in dienst te nemen om deze op te leiden voor een vak in de bouwnijverheid of een daar aan verwante tak van sport. Doordat de opleidingen optimaal worden verbonden aan de praktijkeisen wordt vrijwel iedereen die zijn diploma bij ESPEQ behaalt, snel in dienst genomen door één van de ruim 650 aan ESPEQ verbonden aannemers. Leerlingen kunnen in een volledig praktijk georiënteerde omgeving alle opleidingen volgen vanaf het VMBO tot en met het HBO-onderwijs, die aan de bouwnijverheid gerelateerd zijn. Er zijn niet alleen opleidingen op primair en gevorderd niveau voor metselaar, timmerman, meubelmaker, schilder, stukadoor, tegelzetter, machinale houtbewerkers timmerindustrie maar ook opleidingen voor het middenkader en HBO deeltijd opleidingen. Samen met Tetrix (leerwerkbedrijf voor de metaalindustrie) in Installatiewerk Noord-Holland wordt een gezamenlijke huisvesting in Heerhugowaard gerealiseerd om het aanbod nog verder te verbeteren.

Een aantal aanverwante functies aan het Bouw- en Techniek college versterken het concept:

• Opleidingen vanaf primair t/m HBO, theoretisch deel geheel op praktijk gericht.
• “Masterclasses” in vakmanschap (schildertechnieken, restauratiewerk), voegentechniek, logistiek van de bouwplaats.
• Bedrijfsruimtes startende ondernemers.
• Bouwetalage (toonkamer van excellerende prestaties ondernemers in Noord-Holland).
• Kenniscentrum duurzame bouw.
• Horecafunctie ten behoeve van studenten, bedrijfsleven en buitenstaanders.
• Studentenwoningen.
• Huisvesten belangenorganisaties.
• Huisvesting bouwgerelateerde opleidingen zoals Tectum, Tetrix, InstallatieWerk Noord-Holland.

Kennisfabriek en leerlandschap
Het stedenbouwkundig en architectonisch concept is gebaseerd op de (gefragmenteerde) opzet van een fabriekscomplex. Diverse volumes huisvesten de verschillende programma-onderdelen. De volumes zijn schijnbaar willekeurig geplaatst en alle gelinkt aan de gemeenschappelijke fabrieksstraat: er wordt buiten gewerkt aan 1 op 1 modellen van de verschillende disciplines. De deuren van de timmerwerkplaats staan wagenwijd open en je hoort het geluid van de zaagmachines. Verderop hangt een clubje studenten rond in de pauze op de tribune van de gemeenschappelijke kantine. Een ware campus met allerlei functies die aan het leerproces in de bouw zijn gerelateerd. De gefragmenteerde opzet maakt gefaseerd bouwen goed mogelijk. De studenten werken zelf voortdurend aan hun eigen complex, dat daardoor ergens nooit af is, en dat is juist het idee. Windenergie, open klaterend (hemel)water en groene daken genereren een prettig verblijfklimaat.

Colofon

Heerhugowaard, NL, 2008
Scholen, Utiliteitsbouw

opdracht
Bouw- en techniekcollege, incl. o.a. parkeergarage, commerciële ruimtes en sportfaciliteiten, Heerhugowaard

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund
Fabian van den Bosch

opdrachtgever
Espeq Opleidingsbedrijven

ontwerp
2008-

fase
initiatieffase

opp / aanneemsom
n.t.b.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists