Clip-on woningen

Kernidee van de clip-on woningen in Lelystad is customized bouwen voor mensen met een kleine beurs. Het plan bestaat uit een basiswoning van 100 vierkante meter, die in de toekomst uitgebreid kan worden met twee componenten: een serre op de begane grond, gelijk aan de standaard serre aan de voorkant, en een woningbrede dakopbouw met de keuze voor een aansluitend dakterras. Met beide uitbreidingen is de maximale woning van 150 vierkante meter compleet. Een vooraf geplaatst gevelscherm garandeert de stedenbouwkundige en architectonische eenheid van de vier blokken, ongeacht of er wel of geen aanbouwen zijn.

Colofon

Lelystad, NL, 1999-2001
Woningbouw

opdracht
44 goedkope koopwoningen, Landstrekenwijk Lelystad

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Rob Hulst
Sander Hazevoet
Otto Diesveldt

opdrachtgever
De Principaal, Amsterdam;
Woningbouwstichting Centrada, Lelystad

constructeur
Ingenieursgroep Van Rossum, Almere

aannemer
Kingma bouw BV, Lelystad

adviseur
Installatie Sweegers en de Bruyn, Amsterdam

fotografie
Roos Aldershoff

ontwerp
1999

gerealiseerd
2001

opp 
BVO: 5480 m²

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists