Brede School Weidevenne

Opklimbaar

De brede school in de nieuwe wijk Weidevenne in Purmerend is een bundeling van twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een speeltuingebouw, een sportcomplex, buitenschoolse opvang en mogelijke dependances van sociaal-culturele instellingen die zich op de jeugd richten. In de brede school is veel aandacht voor sport, toneel en muziek.
Het sportcomplex vormt het hart van het gebouw. Hieromheen zijn de lokalen van de twee scholen gesitueerd. Kantine en speellokalen, handvaardigheid en buitenschoolse opvang nemen een centrale plaats in bij de hoofdentree. De twee scholen hebben elk een eigen entree, maar in het gebouw zelf zijn ze aan elkaar gekoppeld. Onderdeel van de opdracht is een uitgebreid speelterrein. Dit terrein wordt via twee enorme tribunes doorgezet tot op het dak van de school; meer speelruimte en dubbel grondgebruik.

Thema scholen: Bouwen voor the next generation

Colofon

Purmerend, NL, 2000
Scholen, Utiliteitsbouw

opdracht
brede school met 2 scholen van elk 10 groepen, peuterspeelzaal, speeltuin-gebouw, sportcomplex, buitenschoolse opvang en sociaal-culturele voorzieningen, Purmerend Weidevenne kwadrant IV

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Rob Hulst
Martin Koster
Cyrus Clark
René van der Horst

opdrachtgever
Gemeente Purmerend

ontwerp
2000

opp
BVO: ca. 6.500 m2

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists