Brede School De Matrix

Winnaar Scholenbouwprijs 2008
Winnaar Building Business Golden Green Award 2009
Nominatie BNA gebouw van het jaar 2008 Regio Oost

Vijf carrés en kunststof gevelelementen

In het hart van de nieuwe wijk de Marslanden staat de brede school De Matrix, een markant gebouw dat fungeert als ontmoetingsplek voor jong en oud. Het programma omvat onder meer twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, een praktijk voor fysiotherapie en logopedie, gymzalen en vergaderzalen. Het grote programma is verdeeld in een centraal hart waaraan vier intiemere clusters zijn gekoppeld, waarin de participanten individueel herkenbaar gehuisvest worden. De kolommenstructuur maakt het mogelijk de ruimtes geheel naar eigen wens, à la carte, in te delen. Het centrale deel van de cluster kan bijvoorbeeld gebruikt worden als speelhal, computerruimte, bibliotheek of wachtruimte.

Het centrale hart van het gebouw bestaat uit een aula die met de aangrenzende lokalen samengevoegd kan worden tot één grote ontmoetingsruimte waar bijvoorbeeld bijeenkomsten, feesten of kerkdiensten gehouden kunnen worden. Daarboven liggen de gymzalen. Het centrale hart wordt bekroond met een sportplein op het dak.

Het gebouw is opklimbaar; de trappen naar het sportplein kunnen als speelelementen gebruikt worden, en in het omringende terrein kunnen de leerlingen avonturieren en ontdekken.

Het ontwerp van de gevelbekleding – grote witte vezelversterkte polyester cassettes in reliëf – is voortgevloeid uit de wens om een hedendaags gebouw te maken geënt op de taal van jongeren maar met een solide voorkomen en een rijke, geornamenteerde textuur.

Thema scholen: Bouwen voor the next generation

Colofon

Hardenberg, NL, 2004-2007
Scholen, Selectie, Utiliteit

opdracht
multifunctioneel gebouw voor een brede school met openbare basisschool, protestant christelijke basisschool en welzijnsvoorzieningen, waaronder kinderdagopvang, peuterspeelzaal en fysiotherapie

opdrachtgever
Gemeente Hardenberg

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Simone van den Brink
Floris Hund
Gieneke Pieterse
Charles Hueber
Boris Briels
Klaas Nienhuis
Irene Zandhuis
Rikjan Scholten
Quirijn Oudegeest

stedenbouwkundig plan Marslanden
Marslanden B.V.

bouwmanagement
ABC Management Groep, Assen

constructeur
Schreuders Bouwtechniek, Hengelo

gevelelementen
Polux, Enkhuizen

fotografie
Alexander van der Meer
Jeroen Musch

ontwerp
2004

gerealiseerd
2007

opp 
BVO 6.465 m2 (incl. 900m2 (gebouwde) sportvoorziening op het dak, excl. ca. 6000m2 aangrenzend terrein/schoolplein)

prijzen / nominaties
Winnaar Scholenbouwprijs 2008
Winnaar Building Business Golden Green Award 2009
Nominatie BNA gebouw van het jaar 2008 Regio Oost

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists