BOLO, School en Woningen, Bos & Lommer

Transformatie Kolenkitbuurt

De Kolenkitbuurt is een schakel tussen Nieuw West en het centrum. Onder de noemer ‘stedelijkheid in de luwte’ transformeert de buurt tot een centrum-stedelijk milieu, waarbij veel aandacht is voor een gedifferentieerde kindvriendelijke omgeving. De voormalige stroken bouwverkaveling wordt vervangen door twee compacte bouwblokken aan weerszijden van een plein. Dit plein dient als schoolplein voor basisschool Bos en Lommer. Deze school maakt deel uit van de Brede School Campus Kolenkitbuurt. Op de basisschool is een 3-laagse hof met 36 woningen gesitueerd om een groen collectief dek.

De basisschool is gesitueerd op de begane grond en de eerste verdieping. De school is gedrapeerd om een verdiept speellokaal/aula en een blok bergingen voor de woningen.
Op de wat lagere bergingen is de gymzaal – die 5,5 meter hoog is – gepositioneerd. Dit blok met bergingen, aula en gymzaal in het midden van het gebouw is geluidgedilateerd van de omliggende lokalen: een kolommenstructuur met flexibel stelsel van groepsruimtes, ontsloten middels een heldere routing, een rondom lopende gang, welke middels een ‘bloemenraam’ uitzicht heeft op de Bos & Lommerweg.

De gymzaal, die ook na schooltijd te gebruiken is, heeft een eigen ingang aan de Bos en Lommerweg, naast de hoofdentree van de woningen. In de autovrije zijstraatjes zijn de twee markante dubbelhoge entrees van de school gesitueerd, ter plaatse van een inspringing van het bouwblok.

 

Colofon

Amsterdam, NL, 2013-2016
Gemengd programma, Scholen, Selectie, Stedelijke vernieuwing, Utiliteit, Wonen

opdracht
Basisschool OBS Bos & Lommer: voorschool, basisonderwijs (met 18 groepsruimten), aula, gymzaal en 36 appartementen
Bos & Lommer, Amsterdam

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Marlies Rohmer
Ronald Hageman
Fabian van den Bosch

opdrachtgevers
1 | Woningstichting Eigen Haard Amsterdam
2 | AWBR Amsterdam
Stadsdeel West Amsterdam

stedenbouwkundig (master)plan
Soeters Van Eldonk architecten

aannemer
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en zonen B.V.

adviesbureaus
Strackee bouwadviesbureau,
Adviesbureau Becks B.V.,
Peutz Zoetermeer

ontwerp
2013-2016

Gerealiseerd
2017

opp/bouwsom
BVO totaal: 5727 m 2
School BVO; 2.647 m2 € 3.782.228 excl. BTW
Apartementen BVO; 3.080 m2 € 3.162.772 excl. BTW

 

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists