Boerenerven, studie

Een nieuwe toekomst voor boerenerven: studie

Het agrarische land in Nederland staat onder druk. Steeds meer boeren stoppen ermee, waardoor de agrarische bedrijfsbebouwing – het boerenerf – een nieuwe bestemming zal krijgen. Ons onderzoek naar nieuwe bestemmingen voor voormalige boerenbedrijven in Twente heeft geresulteerd in twee voorstellen: 1) transformatie van het boerenerf in woningbouw en 2) transformatie in bedrijfsruimte met een ander dan agrarisch doel. Voor de ontwikkeling van het boerenerf in woningbouw hebben we meerdere varianten onderzocht: a) de bestaande woning, schuren en bijgebouwen worden vervangen door een vijftal vrijstaande woningen van het type één onder één kap, die met elkaar een karakteristiek ensemble vormen van gebouwen met verschillende schaal. b) Het boerenerf wordt getransformeerd tot een klein erf met één groot gebouw met 16 woningen, of c) in een erf met woningen variërend van 1, 2, 4 en 16 onder één kap. Ons tweede voostel, de ontwikkeling van het boerenerf in bedrijfserf, betreft een transformatie van het agrarische bedrijf tot een timmerwerkplaats. Een deel van de schuren wordt gesloopt, om plaats te maken voor één grote schuur die als timmerwerkplaats fungeert. Alle functies – werkplaats, opslag en kantoor – onder één kap. In beide voorstellen hebben we ernaar gestreefd het landschap zo min mogelijk aan te tasten en de eenheid van erf en landschap te bewaren.

Colofon

Twente, NL, 2004
Stedelijke vernieuwing

opdracht
studie naar nieuwe bestemming voor boerenerven in de provincie Overijssel

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Floris Hund (medewerkend architect)
Kirsten Gabriëls
Anne Boonstra

opdrachtgever
Landscape Architects for SALE, Amsterdam

ontwerp
2004

fase
studie

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists