Berflo Es

Berflo Es Zuid te Hengelo
Het project Berflo Es Zuid betreft een stedelijke vernieuwingsopgave van een verloederde herstructureringswijk. Het masterplan gaat uit van één gebied, een park, waarin vier carrévormige blokken zijn gesitueerd, waarvan er twee door Marlies Rohmer Architects & Urbanists zijn uitgewerkt.

Architectuur & Programma
De blokken zijn opgebouwd uit twee verschillende categorieën sociale huurwoningen: eengezinswoningen, en levensloopbestendige (senioren) woningen. De tweelaagse carrés staan in het groen en hebben een alzijdig karakter. De woningen omsluiten een binnengebied, een collectieve hof, waar een ontmoetingsplek, parkeerplaatsen en bergingen gesitueerd zijn. Deze ‘informele’ hof is alleen toegankelijk voor bewoners, de formele entree voor bezoek en postbode is gesitueerd aan de parkzijde.
Aan de entreezijde hebben alle woningen een serre met een geheel te openen schuifpui. Hierdoor ontstaat er een soort veranda en kan de openbare groene ruimte geannexeerd worden door de bewoners. Deze veranda vormt tevens de vloeiende overgang tussen binnen en buiten.

Materialisering
De buitenzijde van de carrés wordt opgebouwd uit – in het werk gemetselde – rozetten in een lichte steenkleur.
De serres bestaan uit UNP-profielen die de puien van de individuele woningen omkaderen en 700 mm buiten het carré zijn geplaatst, waardoor er een gelaagdheid ontstaat.
De binnenzijde van de hoven inclusief bergingen, wordt uitgevoerd in lichte, vertikaal gepotdekselde onderhoudsvrije kunststof delen.

Colofon

Hengelo, NL, 2007-2012
Woningbouw

opdracht
2 carrés met 28 eengezinswoningen,
16 levensloopbestendige (senioren) woningen
en 8 starterswoningen

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

projectcoördinator
Ronald Hageman

opdrachtgever
Welbions, Hengelo

stedenbouwkundig (master)plan
KAW architecten, Rotterdam

constructeur
Schreuders bouwtechniek bv, Hengelo

aannemer
Dura Vermeer

fotografie
MR A&U

ontwerp
2007

gerealiseerd
2012

opp
BVO: 6.300 m²

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists