Belgische Ambassade, Den Haag

Transformatie
Een urban villa uit de negentiger jaren wordt getransformeerd tot kanselarij van de Belgische Ambassade in Nederland. De kanselarij is het visitekaartje van België en tegelijkertijd een kantoor met een publieksfunctie. Hoe ziet het land zichzelf door de eeuwen heen en vooral hoe kijkt België tegen haar plaats in Nederland aan?

De opzet voor het kantoor is gebaseerd op de managementstijl en communicatiestructuur van de organisatie. Deze is in principe laagdrempelig en slechts latent hiërarchisch. De Ambassade heeft behoefte aan een verkamerde structuur die aansluit bij dit principe. Tegelijkertijd heeft flexibiliteit een rol gespeeld, zo als een multifunctionele vergaderzaal welke gekoppeld kan worden aan de kantine en zo ook voor recepties gebruikt kan worden.
Veiligheid is een belangrijk thema. De wachtruimte kent tegelijkertijd openheid, transparantie en representativiteit als privacy en veiligheid. Deze vaak tegengestelde eisen zijn verenigd in één ontwerp. De positie van de werkvertrekken van de Ambassadetop, het archief en de codekamer (kooi van Faraday) zijn onderhevig aan specifieke veiligheidseisen. Deze zijn bij het ontwerp leidend en cruciaal geweest. Een kanselarij kent aan de ene kant de uitgezonden staf, die gemiddeld om de vier jaar verkast, en aan de andere kant de lokale staf, die vaak al jaren in dienst is. Juist voor hen is een aangename werkomgeving nog veel essentiëler dan voor de uitgezondenen. Daglicht, ventilatie, regelbaarheid van temperatuur en akoestiek zijn belangrijke thema’s geweest bij het ontwerp.

Op een subtiele manier is gestalte gegeven aan de verschillende culturen die België kent, Wallonië, Vlaanderen en het Duitstalig deel.

Colofon

Den Haag, NL, 2012-2013
Interieur, Transformatie, Utiliteit

opdracht
verbouwing urban villa voor de Ambassade van België, Den Haag

opdrachtgever
Ambassade van België, Den Haag

architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

ontwerp
Marlies Rohmer

team
Martin Koster
Maike Daemen

aannemer
Schouten B.V., Leidschendam

adviseur
E&B engineering en bouwbegeleiding B.V., Nieuwerkerk aan den IJssel

grafisch ontwerp
Yvonne Kroese, Amsterdam

fotografie
Thea van den Heuvel Fotografie / DAPh

ontwerp
2012

gerealiseerd
2013

opp 
BVO: 2.013 m²

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists