VROM-raad: Workshop ‘Wonen in ruimte en tijd’

Harbour View Penthouse, Den Haag, 4 oktober 2007
De workshop ‘Wonen in Ruimte en Tijd’ heeft als doel het verkennen van ontwikkelingen in het wonen anno 2007 en 2030/2040. De werkgroep van de VROM-raad speurt naar tendensen in het wonen van nu die naar alle waarschijnlijkheid zullen uitgroeien tot niet te negeren veranderende woonbehoeften die een stempel gaan drukken op het aanzien van Nederland. Deze ‘kiemen’ zijn mogelijk voorboden van belangrijke trends. Naar aanleiding van de workshop zal in het voorjaar van 2008 een advies worden uitgebracht waarbij de volgende vraagstelling centraal staat: ‘Welke ontwikkelingen die afwijken van de hoofdstroom geven een indicatie van de woonvraag in de toekomst en welke gevolgen heeft dit voor het ruimtelijk en woonbeleid in Nederland? Met: Wiel Arets (dir. Wiel Arets Architects & Ass), Jan Paul Bron (dir. Zeelenberg Architects), Fer Felder (dir. De Principaal), Marlies Rohmer (dir. Architectenbureau Marlies Rohmer), Dick van Gameren (dir. Dick van Gameren archit.), Gert-Jan Hagen (managing partner The Smart Agent Comp.), Mark Rabbie (dir. Conceptontw. Vesteda Project), Guus Verduijn (dir. Commercie Woonzorg Nederl.), Arnold Reijndorp (UVA), Peter Boelhouwer (OTB Delft/TU Delft), Karin van Dreven (St. Woonplus), Hans Mommaas (Telos Tilburg), Huub Smeets (Vesteda-groep).

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists