Uitreiking Amsterdamprijs voor de Kunsten aan Marlies Rohmer, Julika Rudelius, Pete Philly & Perquisite

Amsterdam, augustus 2008
Op donderdag 28 augustus ontvingen Marlies Rohmer, Julia Rudelius en Pete Philly & Perquisite in het Muziekgebouw aan ’t IJ uit handen van burgemeester Job Cohen de Amsterdamprijs voor de Kunsten. De prijzen zijn toegekend door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De winnaars zijn van bijzondere betekenis voor de kunst en cultuur en leveren volgens de jury, ieder op eigen wijze een bijzondere, actuele en grens-overschrijdende bijdrage aan de kunsten in Amsterdam. De prijswinnaars ontvangen ieder een bedrag van € 35.000.

juryrapport

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists