TV-programma Nova, Transvaalbuurt Den Haag

30 september 2005
In Nova wordt aandacht besteed aan het project Transvaalbuurt van Architectenbureau Marlies Rohmer. De Transvaalbuurt in Den Haag – een volksbuurt bij uitstek – is de laatste decennia verpauperd; wie het zich kon permitteren, is vertrokken naar een vinexwijk. Achterblijvers zijn de bewoners met lage inkomens, waaronder veel allochtonen. Nieuwbouw moet de wijk weer aantrekkelijk maken voor een brede groep stadsbewoners. Het plan omvat diverse typen huur- en koopwoningen: compacte appartementen, grote gezinswoningen en woningen voor gehandicapten en ouderen in een woonzorgcentrum.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists