Tijdelijke huisvesting Rijksdienst DLG Utrecht opgeleverd

Utrecht, januari 2011

Vooruitlopend op de aanstaande verbouwing van de nieuwe huisvesting van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Utrecht heeft Architectenbureau Marlies Rohmer het tijdelijke onderkomen van de DLG in portocabins voorzien van een “extra laagje”.

DLG is de overheidsorganisatie die gebiedsgericht beleid omzet in uitvoerbare plannen bij het inrich-ten van groene gebieden voor natuur, landbouw, water of recreatie, en zorgt dat deze worden gerealiseerd. De Schotse Hooglander staat hiervoor symbool.

In samenwerking met Yvonne Kroese, illustrator voor o.a. NRC en Volkskrant uit Amsterdam, zijn grote spandoeken ontworpen die de steriele sfeer van de portocabins doorbreken, de identiteit van DLG verbeeldend en bijdragen aan een werkomgeving waarin het plezierig werken is. Tegelijk wordt de tijdelijke huisvesting als testcase gebruikt voor de introductie van Het Nieuwe Werken, wat staat voor loslaten in de ruimste zin van het woord. Loslaten van regels en processen, van aanwezigheidscontroles en van je eigen bureaustoel. De werkplek dient een plek te zijn die de creativiteit stimuleert en gelegenheid biedt tot inspirerende ontmoetingen. Er zijn concentratie- of stiltewerkplekken en zones met niet-persoonsgebonden bureaus. De ervaringen die in het gebruik van de portocabins gemaakt worden kunnen voor het ontwerp van de aanstaande verbouwing van de nieuwe huisvesting gebruikt worden.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists