Symposium ‘Chronisch zieke kinderen en beweging’, UMC Utrecht

Utrecht, 12 november 2010
Bewegingsprogramma’s nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de zorg van chronisch zieke kinderen en jongeren. Het is dan niet verwonderlijk dat er in de wetenschappelijke literatuur veelvuldig onderzoeken worden gepubliceerd over de functionele aspecten (fitness) en het verbeteren van deze functionele capaciteit door middel van training en programma’s die de fysieke activiteiten promoten.
Dit vierde symposium over (chronisch) zieke kinderen en bewegen staat in het teken van een aantal onderzoeken die recent in Nederland op het gebied van bewegen bij chronisch zieke kinderen zijn uitgevoerd. Twee gastsprekers, waaronder Marlies Rohmer, zullen ingaan op het thema hoe beweeggedrag tot stand komt en beïnvloed kan worden. Zij zullen spreken over de inrichting van onze omgeving en overerving en beweeggedrag. In aansluiting op het symposium zal prof. dr. Paul Helders zijn afscheidslezing houden in de vorm van de Oded Bar-Or Lezing.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists