Radioprogramma Cappuccino, NRCV

nterview met Marlies Rohmer n.a.v. Bouwen voor de NEXT GENERATION
AKN-gebouw, Hilversum, 7 juli 2007
Een schrikbeeld voor menig moeder en juffrouw, maar kinderen willen geen Rust, Reinheid en Regelmaat maar Rommel, Rotzooi en Ravage. Maar waar zijn de braakliggende terreintjes, de boomhutten en de autowrakken gebleven? De kinderen van nu moeten het doen met een plastic wipkip en spuiten graffiti op een speciale graffitiplaats. Dat moet heel erg anders, vindt de Amsterdamse architect Marlies Rohmer. Ze pleit in haar boek ‘Bouwen voor de Next Generation’ voor een rommelkamer in huis, brede trappen voor de voordeur en een plein óp het dak van de school. Presentatie; Sjors Fröhlich. Info: www.ncrv.nl

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists