Nominatie De Nieuwe Stad Prijs 2005 voor het project Transvaalbuurt, Den Haag

Den Haag, 25 november 2005
Alle Hagenaars worden door de gemeente Den Haag uitgenodigd een project in te sturen en mee te dingen naar de Nieuwe Stad Prijs 2005. Het gaat om projecten die de woon- en werkomgeving, de leefbaarheid en de sociale samenhang in de stad of in de wijk hebben verbeterd. De jury onder leiding van wethouder Marnix Norder van Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen heeft de volgende projecten genomineerd: De Baljurk, de nieuwe woningen rond de Stellenboschstraat Transvaalbuurt (Architectenbureau Marlies Rohmer), het Goudenregenhof, het wijkpark Transvaal en het Nutshuis. De jury nomineerde daarnaast de verkeerstuin aan het Deltaplantsoen, de brug over het Hemelwater in Wateringse Veld en de fietsenstalling op het Palaceplein als kandidaten voor de prijs voor kleinschalige projecten. Het project De Baljurk is winnaar van de Nieuwe Stadprijs 2005.
Het project Woningcomplex Stellenbosch, Transvaalbuurt van Architectenbureau Marlies Rohmer kreeg het volgende juryrapport:’De 212 koop- en huurwoningen die vorige week zijn opgeleverd tussen de Hoefkade en de Wolmaransstraat leveren volgens de jury een respectabele bijdrage aan de herstructurering van Transvaal. Eén van de fraai ontworpen bouwblokken rond een groot plein, biedt bovendien plaats aan gehandicapten en aan senioren uit voormalig Nederlands-Indië en China.’

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists