Masterplan Dobbelmanterrein Nijmegen, drie woonfabrieken en woonzorgcomplex winnaar Architectuurprijs Nijmegen 2009

Nijmegen, 29 juni 2009

De jury, onder leiding van voorzitter Prof. dr. Nico Nelissen, heeft De Architectuurprijs Nijmegen 2009 toegekend aan het project Herontwikkeling Dobbelmanterrein in Nijmegen: Masterplan herbestemming voormalig fabrieksterrein Dobbelman zeepfabriek, bebouwingsplan (ruim 30.000m2 programma: appartementen, eengezinswoningen, horeca, kantoren, bedrijven, psychiatrische dagopvang, kunst & cultuur), beeldkwaliteitsplan en supervisie, ontwerp openbare ruimte. Opdrachtgevers zijn De Principaal, Talis Woondiensten Nijmegen en Gemeente Nijmegen.

De jury is zeer positief over het stedenbouwkundig plan en de uitwerking van de drie woonfabrieken en het woonzorgcomplex. Stedenbouw en architectuur gaan hier hand in hand in een poging om het oude industriële karakter tot een nieuw en ander leven te brengen. Dat nieuwe karakter en leven verwijst naar het industriële leven, maar imiteert het zeker niet. Het geheel straalt volgens de jury de sfeer en emotie uit die bij deze historische plek past. Er is nieuwe schoonheid tot stand gekomen die refereert aan het industriële verleden, maar er niet nostalgisch mee om wil gaan. De industriële gedachte is niet alleen in het stedenbouwkundig plan, maar ook in de architectuur terug te vinden.

Dit geldt voor de vorm van de blokken, maar ook voor het materiaal- en het kleurgebruik. Het gebied illustreert ook de gelaagdheid van de ruimte. De behouden schoorsteen, het behouden casco van een van de blokken en de Dobbelmanreclame getuigen nog van het industriële verleden, maar passen goed bij de manier waarop het gebied opnieuw is bezield. De buurt heeft een nieuwe bij de historie aansluitende identiteit gekregen met een grote betekenis voor de stad. De jury vindt deze transformatie van de plek een schoolvoorbeeld voor de manier waarop procesmatig en inhoudelijk met deze opgave kan worden omgegaan.

De Architectuurprijs Nijmegen is een jaarlijks terugkerende prijs die wordt uitgereikt door de gemeente Nijmegen en tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de stimulering van de kwaliteit van de architectuur in Nijmegen.

Architectuurprijs Nijmegen
Download het juryrapport

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists