Marlies Rohmer jurylid Job Dura Prijs 2010

Rotterdam, juni 2010
De Job Dura Prijs 2010 is de tweejaarlijkse prijs voor architectuur, stedenbouw & samenleving in de regio Rotterdam. De prijs is het initiatief van de Stichting Job Dura Fonds, een stichting verbonden aan de aannemersfamilie en opgericht ter ere van het 140-jarige bestaan van het bedrijf. Elke keer heeft de prijs een ander thema dat op dat moment maatschappelijk in de belangstelling staat of anderszins actueel is. Het thema in 2010 is ‘Morgen Wijzer’. Met dit thema wil Job Dura Prijs 2010 aandacht vestigen op het belang van het investeren in een duurzame toekomstige samenleving door onderwijs en educatie. Naast schoolgebouwen vallen binnen dit thema ook hogescholen, universiteiten, medische centra, kennisinstituten, musea, etc. De Job Dura Prijs 2010 zal gaan naar een particulier initiatief in de ontwerpende, bouwende en/of organisatorische discipline.
De jury bestaat uit: mr. F.W.R. Evers, voorzitter jury, mr. L.K. Geluk, drs. L.M.L.H.A. Hermans, ir. M. Rohmer, dr. C.P.G. van Oostrom. De prijsuitreiking vindt plaats in november 2010.

 

www.jobdurafonds.nl

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists