Lid reflectiegroep Scholenbouwopgaven voor Vlaanderen,

o.l.v. Rijksbouwmeester Marcel Smets
Brussel BE, 2006
Marlies Rohmer heeft als adviseur zitting in de Reflectiegroep Scholenbouw in Vlaanderen. Eind 2005 is de Vlaamse overheid gestart met een grootscheepse inhaaloperatie scholenbouw in Vlaanderen. Onder leiding van de Vlaams Bouwmeester, Marcel Smets, werkt de reflectiegroep aan de onderzoeksopdracht ‘scholenbouw nu en in de toekomst’. Daarbij staan aspecten centraal als: kwaliteit (goed opdrachtgeverschap, maatschappelijke inpassing en rol in de stad of wijk, architecturale vertaling van pedagogische tendensen of typologische ontwikkeling), voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen en ervaringen met publiek private samenwerking.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists