Lezing Marlies Rohmer op Nationaal Congres voor de Brede School

Nieuwegein, 1 oktober 2008
Marlies Rohmer geeft een lezing over de relatie tussen architectuur en onderwijs en gaat in op haar ervaring met het ontwerpen van (brede) scholen.Tijdens de 3e landelijke conferentie voor de Brede School komen alle facetten van de omschakeling naar een brede school aan de orde. Onder meer: het proces van ontwikkeling van een brede school, het aangaan van samenwerkingsverbanden, logistieke en organisatorische veranderingen, tegengaan van leegstand en de verlengde schooltijd, ervaringen van brede scholen, leereffecten op de leerlingen. Experts uit onderwijs, overheid en pedagogiek zullen hun visie geven op de ontwikkelingen van de brede school en ingaan op actuele ontwikkelingen.

www.sbo.nl/bredeschool

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists