Lezing Marlies Rohmer op Congres ‘Ruim baan voor de ommetjesmaker’ 6 november 2008

Amsterdam, november 2008
Onderwerp van het debat is een netwerk van wandelingen en ‘ommetjes’ in en rond steden. In aanwezigheid van LNV-minister Gerda Verburg, de Amsterdamse wethouder Marijke Vos, vastgoedontwikkelaar Carel de Reus, landschapsarchitect: Dirk Sijmons, en Marlies Rohmer passeren successen en barrières van ‘ommetjes’ in Nederland de revue.

‘Wandelen begint bij de voordeur’, is het statement van de Habitat Coalitie voor de Ommetjesmaker. De coalitie is organisator van het congres en zet zich in voor een wandelnetwerk dat vanaf de voordeur de stadsnatuur inloopt. Centraal staan de kansen voor het ruimtelijk vormgeven van een aantrekkelijke woon, leef- en beweegomgeving, en het wegnemen van fysieke en mentale barrières. In werkateliers worden voorbeelden uit Nederland en buitenland aangereikt voor wandelommetjes. Ommetjes vooral ook voor kinderen, senioren en mensen met een beperking. Hoe laten bewoners zich verleiden om meer te gaan bewegen in hun eigen wijk? Er worden handvatten aangereikt om wandelpaden verkeersveilig, herkenbaar en aantrekkelijk te maken. Het ontwikkelen van een samenhangend netwerk van wandelommetjes in steden en stadsranden staat tijdens dit congres centraal. Goed voor lijf leden, gezondheid en milieu.

http://www.wandelnet.nl/belangen/ommetjes.asp

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists