Jurylid Nederlandse Europan 8-locaties

Sintra PT, 13-14 janurari 2006
In een samenwerkingsverband van gemiddeld twintig Europese landen organiseert Europan om de twee jaar een prijsvraag op het gebied van architectuur en stedenbouw. Europan nodigt jonge architecten uit oplossingen aan te dragen voor reële locaties, die beschikbaar worden gesteld door opdrachtgevers en gemeenten. De prijsvraag wordt in alle landen volgens dezelfde regels georganiseerd en in elk land beoordeelt een nationale jury de inzendingen voor de locaties in het betreffende land. Hiermee beoogt Europan vorm te geven aan een Europa waarin jonge en veelbelovende architecten kunnen bijdragen aan vernieuwingen op het gebied van de ruimtelijke vormgeving. De eersteprijswinnaars krijgen in een tweede fase een opdracht krijgen, hetzij in de vorm van realisatie van hun winnende Europan-ontwerp, hetzij in de vorm van een alternatieve opdracht. De prijsvraag staat open voor architecten jonger dan veertig jaar uit heel (geografisch) Europa. Jury: Anna Vos, Oedzge Atzema, Paul Depla, Albert Fien, Xaveer de Geyter, Sylvia Karres, Paul Keogh, Dominic Papa, Ingrid Rebel, Marlies Rohmer, Olof van de Wal. Deels in Sintra, Portugal.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists