Jury Scholenbouwprijs 2004

Uitreiking prijs Hogeschool INHolland, Rotterdam, 6 december 2004
Met de Scholenbouwprijs wil de het ministerie van OCW aandacht vragen voor de grote invloed die het schoolgebouw, en de inrichting ervan en de omgeving waarin het ligt, hebben op het onderwijsklimaat en de beleving van het gebouw. In 2004 hebben meer dan 150 scholen zich aangemeld als kandidaat. Het thema is ‘School en samenleving’. De jury zal kritisch kijken naar de plaats en functie van het schoolgebouw in haar omgeving. Daarnaast worden de gebruikersaspecten, toegankelijkheid en duurzaamheid beoordeeld. VMBO Titaan in Hoorn, een ontwerp van Herman Hertzberger, is de winnaar van de landelijke scholenbouwprijs 2004. Op 6 december jl. reikte een vervanger van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de prijs uit aan het schoolbestuur van het Atlas College (waar VMBO Titaan onderdeel vanuit maakt).
Juryleden: Iris Thewessen (Atelier Rijksbouwmeester), Marlies Rohmer (Architectenbureau Marlies Rohmer, winnaar Scholenbouwprijs 2002 primair onderwijs), Ruud Emmerik (lid van de Rodingroep), Pim van Leeuwen (De Sokerwei Castricum), Tina Groenhoff (Esdal College Emmen) genomineerde Scholenbouwprijs 2002).

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists