Impulsmeeting, ‘De stad als speelplaats’

Thema-avond stedelijke gezinnen, De Principaal, Amsterdam
Broedplaats De Bonte Zwaan, Amsterdam, 23 juni 2005
In de Woonvisie Amsterdam (2005) wordt gepleit om huishoudens met middeninkomens in Amsterdam, bijna de helft van alle huishoudens, te behouden voor de stad. Woonstichting De Key kiest in haar beleid naast het bouwen voor ‘ouderen en zorg’ en ‘studenten’ voor ‘het stedelijk gezin’. Alle aanleiding voor De Principaal om, na aandacht voor de creatieve stad en de 1- of 2-persoonshuishoudens, in deze impulsmeeting het stedelijk gezin te belichten.
Welke strategieën ontwikkelen stedelijke gezinnen om hun kinderen in de stad te laten opgroeien? Aan welke voorwaarden moet de stad dan voldoen? De stad als speelplaats, maar hoe spelen we daar op in…? Om antwoorden te krijgen worden op de thema-avond mensen uitgenodigd die weten wat het is om kinderen op te laten groeien in de stad. Inleiding door Fer Felder (directeur De Principaal). Met: Lia Karsten (sociaal geograaf en co-auteur van Stadskinderen), Marlies Rohmer (architect), Martin Bril (schrijver en columnist), Ruwan Aluvihare (landschapsarchitect DRO Amsterdam), Hans Bakker (raadslid SP Amsterdam), Dorien Majoor (eindredacteur Elle Wonen) en Tjeerd Herrema (stadsdeelvoorzitter Zeeburg). Gespreksleider: Jord den Hollander (architect en filmmaker).

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists