Gouden Piramide 2009 toegekend aan De Key – De Principaal, Talis en de gemeente Nijmegen voor het Dobbelmanterrein, Nijmegen! Masterplan Architectenbureau Marlies Rohmer

Rotterdam, 28 november 2009
De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, mevrouw Gerda Verburg, heeft de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap 2009, met als thema gebiedsontwikkeling, toegekend aan de opdrachtgevers van het herstructureringsproject “De Dobbelman”, Nijmegen: De Key-De Principaal, Talis en de Gemeente Nijmegen. Het masterplan van het Dobbelmanterrein is ontwikkeld door Architectenbureau Marlies Rohmer.

Uit het juryrapport: 
Toen de zeepfabriek Dobbelman in 1999 haar deuren sloot wilde de gemeente Nijmegen de binnenstedelijke fabrieksenclave in eerste instantie bestemmen voor de huisvesting van het poppodium Doornroosje. De buurtbewoners dachten daar geheel anders over en samen met hen werd na het aantreden van de nieuwe wethouder Paul Depla naar andere mogelijke bestemmingen gekeken. Er werd uiteindelijk gekozen voor een concept met een overwegende woonfunctie (70% van de gebouwen) gecombineerd met zorgvoorzieningen en kleine bedrijvigheid.

Projectontwikkelaar De Principaal en Architectenbureau Marlies Rohmer wonnen vervolgens de uitgeschreven ontwikkelingscompetitie met hun visie op de toekomst van het Dobbelmanterrein op basis van het geformuleerde woon-zorg-werken-concept.

In een open planproces, met nadrukkelijke participatie van omwonenden, werden de uitgangspunten van het plan verder uitgewerkt wat er toe leidde dat er een multifunctionele mix werd gecreëerd van herbestemde fabrieksgebouwen en nieuwbouw boven een ondergrondse parkeergarage. De randen van het plangebied zouden moeten aansluiten bij de negentiende eeuwse wijk Bottendaal.

Na het bezoek aan het complex vatte een jurylid de algemene indruk treffend samen: ‘Het heeft de verdienste dat het allemaal heel vanzelfsprekend overkomt, terwijl je weet dat het heel bijzonder is om zo’n transformatie tot een goed einde te brengen. Een werkelijk prachtig project, dat door de maatvoering, de vormgeving en de gebruikte materialen nog steeds de sfeer ademt van het industriële verleden van het gebied.’ Dit positieve oordeel was overigens vooral gebaseerd op de vorm en inhoud van de grotere gebouwen; de grondgebonden laagbouwwoningen met topgevels vond men minder. Maar ondanks dit minpuntje overheerste de grote waardering voor zowel het sociaal-inhoudelijke als het architectonisch-stedenbouwkundige resultaat. Het tandem De Principaal – Marlies Rohmer werd door de jury gezien als de soepel draaiende motor van het totstandkomingsproces, met de gemeente Nijmegen als belangrijke conditieschepper en Talis als de ingeschakelde specialist voor de zorggebouwen.

Alles overziend kwam de jury tot de conclusie dat het stimulerende en ruimhartige opdrachtgeverschap van de gemeente en beide marktpartijen heeft geleid tot een project van hoge architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit en dat de verantwoordelijke opdrachtgevers daarom de terechte winnaars zijn van de Gouden Piramide 2009, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.
www.goudenpiramide.nl

Bekijk de video:

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists