Geen Meter Teveel / Rectificatie: Brede school de Matrix gebouwd voor €870,- per vierkante meter

November 2009

De publicatie van het SfA over de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs is klaar. In ‘Geen meter te veel. Agenda scholenbouw’ spreken acht architecten (Bjarne Mastenbroek, Thomas Rau, Liesbeth van der Pol, Harry Abels, Don Murphy, Marlies Rohmer, Leon Thier en Haiko Meijer), die gezamenlijk meer dan vijftig scholen hebben gebouwd, in scherpe bewoordingen hun zorg uit over de kwaliteit van onderwijshuisvesting.

Deze holt achteruit, er is geen duidelijke probleemeigenaar, adequate kennis ontbreekt, het opdrachtgeverschap laat te wensen over en de budgetten zijn structureel te laag. De politieke en maatschappelijke ambities ten aanzien van het onderwijs zijn hoog, maar veel schoolgebouwen voldoen niet als leer-, leef-, en werkomgeving.

De Publicatie is 12 november officieel gepubliceerd in Emmen. In de publicatie zijn naast het interview met Marlies Rohmer ook Basisschool De Vijver te Wateringseveld, Basisschool Het Spectrum te Den Haag en Brede school De Matrix te Hardenberg opgenomen. De publicatie is uitgegeven door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Rectificatie: Thomas Rau (Architectenbureau RAU) bediscussieert in zijn interview de relatie tussen prijs en kwaliteit van een schoolgebouw. Hierin vergelijkt hij -na ampel onderzoek- diverse scholen op basis van hun beschikbare budget per vierkante meter. Helaas wordt hierten onrechte gesteld dat Brede school De Matrix (winnaar scholenbouwprijs 2008) is gerealiseerd voor een extreem hoog budget te weten €3000,- per vierkante meter.

De werkelijkheid is anders, Brede school De Matrix bedraagt 6.465 m2 BVO inclusief 900 m2 (gebouwde) sportvoorziening op het dak, exclusief ca. 6000m2 schoolplein.

De aanneemsom bedraagt €5.625.000,- inclusief installaties, inclusief terreininrichting, exclusief btw.

Dit resulteert in een vierkantemeterprijs van €870,-/m2inclusief vierkante meters (gebouwde) sportvoorziening op het dak, en een vierkantemeterprijs van €1010,-/m2 wanneer de (gebouwde) sportvoorziening op het dak niet wordt meegerekend qua vierkante meters.

Stimuleringsfonds voor Architectuur

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists