Congres Waterwonen, de Nederlandse ruimtelijke opgave van de toekomst’

Rotterdam, 27 november 2006
“De noodzaak van ‘ruimte voor het water’ neemt steeds verder toe. Daarnaast is er nog steeds de vraag naar woonkwaliteit, bij voorkeur aan het water. De combinatie van deze twee factoren betekent dat de toekomst van de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling in het water ligt”. Heijmans, organisator van het Congres, presenteert een integrale visie op Waterwonen. Water, landschap en woonkwaliteit komen aan bod, vanuit verschillende invalshoeken en voor verschillende betrokkenen waaronder de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid. Sprekers: Riek Bakker (rijksadviseur gebiedsontwikkeling, stedenbouwkundige en landschapsarchitect), Adriaan Geuze (Landschapsarchitect West 8), Jord den Hollander (architect / filmer), Marlies Rohmer (architect), Ton Heddema (directeur Meerstad Groningen), Ellen Marcusse (stedenbouwkundige bij Gemeente Almere) e.a.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists