Congres ‘Architectuur & Onderwijs 2007’ door de Architect

Transformatorhuis & de WesterLiefde, Westergasfabriek, Amsterdam, 10 oktober 2007
Het Congres Architectuur & Onderwijs 2007 gaat in op actuele thema’s rondom de bouw van school- en onderwijsgebouwen. Het onderwijs gaat de komende jaren opnieuw sterk veranderen. In Nederland wordt (evenals in andere landen) driftig geëxperimenteerd met nieuwe onderwijsvormen. Het traditionele lesgeven maakt daarbij plaats voor een vorm van onderwijs waarbij de leerlingen zelfstandig werken onder begeleiding van een docent. De vraag is dan ook hoe de gewijzigde opvattingen vorm krijgen in passende huisvesting.
Mels Crouwel, Thijs Jansen en Janny Rodermond verzorgen inleidingen over de school als ontwerpopgave, de jongste ontwikkelingen in het onderwijs en de kwestie van opdrachtgeverschap en architectenkeuze. Daarnaast komen thema’s als nieuwe leervormen, brede scholen, opdrachtvormen en leefomgeving aan de orde. Het forum wordt ingeleid door architecten die in de praktijk hiermee ervaring hebben opgedaan. Leon Thier, Marlies Rohmer, Dirk Jan Postel en Chris de Weijer zullen prikkelende stellingen aan het publiek voorleggen. Het congres wordt afgesloten met de key note lezing van Herman Hertzberger. Organisatie: de Architect. Info: www.dearchitect.nl

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists