Avro TV-Documentaire De Gouden Piramide 2003, school Wateringseveld

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, VenW en OCenW. Het thema van De Gouden Piramide 2003 is het microniveau: de architectuur van een gebouw (inclusief hergebruik en restauratie), inrichtingsontwerpen en kleinere civieltechnisch ontwerpen. In een serie tv-documentaires voor de AVRO wordt aandacht besteed aan de genomineerde opdrachtgevers en hun werk. Genomineerd is het project Scholencomplex De Vijver, Wateringseveld Den Haag, van Architectenbureau Marlies Rohmer, i.o.v. dienst OCW/Openbaar Onderwijs, Den Haag.

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists