5e Jaarcongres Brede School

Jaarbeurs Utrecht, 7 november 2007
Brede Scholen groeien gestaag uit tot een basisvoorziening in Nederland. De brede school wordt meer en meer als het hart van de nieuwbouwwijk, achterstandswijk of dorpskern gezien, een bruisend centrum van voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt. Niet alleen in het basisonderwijs maar steeds vaker ook in het voortgezet onderwijs.
Het 5e jaarcongres, georganiseerd door Oberon, biedt actuele informatie over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat in op de ambities van het nieuwe kabinet en bijbehorend rijksbeleid. Daarnaast worden inleidingen gegeven door Lex Borghans (hoogleraar Arbeidseconomie en Sociaal Beleid) en Rob Rapmund (senior partner Strategie en Beleid Twynstra Gudde). Bezoekers van het congres kunnen deelnemen aan drie deelsessies. In totaal 36 bijeenkomsten wordt informatie gegeven over: kennis en ervaring op het terrein van inhoudelijke visies, processen, personeel & organisatie, bouwen, rendement, ouderbetrokkenheid, naschoolse opvang, sport, cultuur, ict, keurmerken, etc. Marlies Rohmer zal een presentatie geven onder de titel: Bouwen voor de NEXT GENERATION, over de architectuur van brede scholen. Info: www.bredeschoolcongres.nl

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists