Visie zorg

De zorgwereld verandert voortdurend, zowel aan de aanbod-, als aan de vraagkant. Tegelijkertijd ontbreekt het aan visionaire ideeën: in de praktijk krijgen mooie zorgvisies nog vaak een voorspelbare, ‘onschadelijke’ uitwerking. De zorggebouwen van Marlies Rohmer Architects & Urbanists zijn zorgvuldig afgestemd op de verschillende vormen van zorg, op de behandelwijze en de wensen van de zorgbehoeftige. Een open dialoog met opdrachtgevers en gebruikers over de wensen vinden we van essentieel belang voor het afstemmen van ontwerp en proces. De gebouwen zijn een specifiek ruimtelijk antwoord op de vraag, maar kunnen, onder andere door het toepassen van een flexibel casco, ook toekomstige veranderingen opnemen. MR A&U doorgrondt complexe vraagstukken vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid, met een onderzoekende houding. Schijnbare tegenstellingen – grootschalig versus kleinschalig, collectiviteit versus individualiteit, afhankelijk versus zelfredzaam en intiem versus extravert – worden ruimtelijk geïntegreerd. Ook thema’s als veiligheid, oriëntatie, variatie en sfeer zijn belangrijk, waarbij het streven naar synergie, een gebouw dat meer is dan de som der delen, kenmerkend is voor onze gebouwen. De zorggebouwen die Marlies Rohmer Architects & Urbanists de afgelopen decennia heeft gerealiseerd, variëren van meer beschermde psychiatrische instellingen tot woon-zorgcomplexen (wozoco’s) en getransformeerde bejaardentehuizen, kleinschalige woongroepen van zelfstandige woningen met zorg en een complex voor revalidatie en onderwijs (Heliomare).

Zorgcentrum De Zeester, Noordwijk  

Revalidatiecentrum Heliomare 

Ouderenwoningen Amerbos, Amsterdam  

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists