Visie duurzaamheid

Marlies Rohmer Architects & Urbanists (MR A&U) werkt vanaf haar oprichting (1986) vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid aan projecten op het gebied van architectuur en stedenbouw. Het ontwerpen van duurzame gebouwen zit in het DNA van MR A&U. Duurzaamheid gaat over gebouwen die na jaren nog boeien, over sociale duurzaamheid, over gebruik, over identiteit, over rijkdom in materialisering en ruimtebeleving. Duurzaamheid gaat voor MR A&U verder dan het toepassen van zonnepanelen en een groen dak en is meer dan het stapelen van oplossingen. Door duurzaamheid in te bedden in verschillende lagen van het ontwerpconcept wordt het een vanzelfsprekend onderdeel. Onze benadering kenmerkt zich door een sterke focus op de gebruiker en het gebruik. Dit vormt zowel de basis voor een integraal duurzaam ontwerp als voor een integraal proces. We besteden ook bijzonder veel zorg aan de (stedenbouwkundige) inpassing en verankering in de context. Verder speelt het maakproces een belangrijke rol. Gebouwen met een zorgvuldige detaillering die mooi verouderen hebben een onvergankelijke kwaliteit. Onze duurzame gebouwen kunnen de veranderingen aan door een flexibele opzet en geïntegreerde gebouwtechnieken. Zo creëren we plekken waar mensen zich goed voelen, nu en in de toekomst.  

Gebruik: de paradox van het duurzame ontwerp
Duurzaamheid en gebruikscomfort gaan niet vanzelfsprekend samen. Een bekend voorbeeld is de behoefte van de gebruiker om een raam open te zetten, terwijl dat juist de werking van het energiezuinige installatieprincipe kan verstoren. Het gebouw dicteert in zo’n situatie het gebruik. Door onze bouwkundige kennis creatief in te zetten bij het ontwikkelen van het ruimtelijk ontwerp ontstaan slimme, duurzame gebouwen waar gebruikers zich goed in voelen. Hoge plafonds, warmteaccumulatie door middel van zwaarte, compactheid, rekening houden met de oriëntatie en beperking van de energielast vormen de basis. Waar nodig combineren we deze low-tech aanpak met innovatieve installatieprincipes en systemen. Op deze manier ontwerpen we voor ieder project een uniek geïntegreerd duurzaamheidsconcept.   

Onvergankelijke kwaliteit: verankering in de context en het ambacht
Gebouwen waar mensen trots op zijn gaan langer mee. Ook dat is duurzaam. Deze kwaliteit ontstaat vanuit het specifieke van de locatie, het programma en de functie. Het materiaalgebruik speelt hierbij een bijzondere rol. Met liefde voor het ambacht en technische innovatie maken we goed gedetailleerde gebouwen die niet alleen nu krachtig zijn, maar blijven boeien en ook mooi verouderen en zo de tand des tijds doorstaan. Van het grootste gebaar tot het kleinste detail valt iets te ontdekken. De gebruiker moet het gebouw door de tijd heen ook naar haar eigen hand kunnen zetten. Een generieke, flexibele gebouwstructuur met een heldere logistiek biedt ruimte aan verandering. Onze gebouwen zijn zorgvuldig verankerd in hun context.

Samen werken aan het duurzame ontwerp
Een duurzaam ontwerp is het resultaat van een integraal proces. Dit betekent dat verschillende experts vanaf een vroeg stadium intensief samen werken. We nemen hier vanuit onze kennis en kunde graag de leiding in.

Panorama, klimaat neutrale multifunctionele accomodatie  

Zorgvuldige verankering in (stedenbouwkundige) context: Bloemsingel, Groningen  

Duurzaam materiaalgebruik: Bloemsingel, Groningen  

Sociale duurzaamheid: Dobbelmanterrein, Nijmegen  

Hergebruik bestaand duurzaam casco: Dobbelmanterrein, Nijmegen 

Sociale duurzaamheid: Borneo-eiland, Amsterdam  

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists