Curriculum Vitae Marlies Rohmer MSc (TU Delft)

Marlies Rohmer studeerde Architectuur en Stedenbouw aan de TU Delft NL. In 1986 startte zij in Amsterdam haar bureau Marlies Rohmer Architects & Urbanists, dat momenteel ca. 10 medewerkers telt. De opdrachtenportefeuille is divers en varieert van grote complexe binnenstedelijke projecten, scholenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw (zoals een politiebureau, moskeeverzamelgebouw, zwembad en kantoren) tot woonzorgcomplexen en interieurprojecten.  Het bureau is werkzaam in binnen- en buitenland.

In 2016 verscheen ‘What happened to my buildings’ (NAi010); een weergave van haar onderzoek WHAT HAPPENED TO… waarin zij terug gaat naar een groot aantal van haar oude projecten uit de afgelopen 25 jaar. Ze onderzoekt of haar gebouwen ‘werken’ en vooral ook wat er fout is gegaan. Daarom zijn gesprekken met de huidige bewoners en gebruikers vaste onderdelen van de bezoeken. Het onderzoek biedt aanleiding voor reflectie op het vak en geeft richting aan haar agenda voor de komende 25 jaar.

In de publicatie ‘Bouwen voor de NEXT GENERATION’ (NAi Uitgevers, 2007) laat Marlies Rohmer zien hoe haar architectenbureau de afgelopen tien jaar is omgegaan met bouwen voor jongeren op basis van onderzoek naar de hedendaagse jongerencultuur en haar maatschappelijke context.

In haar boek gaat zij onder meer in op het thema Vitale Stadswijken en het belang van de directe woonomgeving, de weg van school naar huis. Dat begint met de brede stoep, dé plek van socialisatie en integratie. De straat als dorp. Bij een stedenbouwkundig ontwerp is het ook van belang rekening te houden met verbindende routes, die kinderen in staat stellen zelfstandig hun weg naar huis, school en vriendjes af te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat speelterreinen integraal onderdeel uitmaken van het stedenbouwkundig weefsel. Levendige netwerken, op verschillende schaalniveaus, verrijken de stad. Ook een openbaar schoolplein, het brede schoolplein met speeltuinvereniging en andere functies op buurtniveau, maakt deel uit van deze levendige publieke ruimte.

Het bureau heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de Nationale Scholenbouwprijs 2002 en 2008, de Internationale Scholenbouwprijs 2003, de Zuiderkerkprijs 2007 en 2010, de Gouden Piramide 2009, de Groningse architectuurprijs in 2011 en 2015 en de Dutch Design Award en FIABCI Award in 2012. In 2008 ontving Marlies Rohmer de Amsterdamprijs voor de Kunst voor haar bijdrage aan de kunst in Amsterdam. In 2013, 2014 en 2015 ontving zij nominaties voor de Amsterdamse Architectuur Prijs (AAP), de Rietveldprijs, de scholenbouwprijs en de Architect van het jaar.

Marlies Rohmer vervult diverse nevenfuncties. Zij geeft colleges aan diverse Technische Universiteiten en Academies van Bouwkunst in binnen- en buitenland. Ze was voorzitter van de Welstandscommissie Amsterdam en curator van de Woningbouwmanifestatie Bouwjong! te Groningen. Marlies Rohmer is regelmatig voorzitter van jury’s waaronder de Arc Awards Architectuur 2016. Daarnaast is zij supervisor van diverse stedenbouwkundige projecten en lid van diverse kwaliteitsteams, onder meer als deskundige architectuur voor de pilotprojecten zorg van Team Vlaams Bouwmeester. Marlies Rohmer heeft zitting in de Raad van Toezicht van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.

 

Marlies Rohmer op haar IJslandse merrie Stjörnuglod tra Fitjum 

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists