Bureauvisie

Download hier ons bureauprofiel

Sterk handschrift
Het werk van Marlies Rohmer Architects & Urbanists is realistisch, divers, karakteristiek en heeft een sterk handschrift. De architect wordt gezien als visionair met een dienstverlenende rol die maatschappelijk betrokken is. Met een reflectieve zoekmodus speurt het bureau actief naar veranderingen in de samenleving. Opdrachten worden vaak sociologisch, cultureel-maatschappelijk en filosofisch benaderd. Het bureau laat zich bij het ontwerpen graag leiden door een combinatie van analyse en intuïtie.

Opdrachtgevers en gebruikers
De wens tot integraliteit komt tot uiting in de wijze waarop Marlies Rohmer Architects & Urbanists graag samenwerkt met opdrachtgevers en gebruikers. Voor het bureau is de inbreng van die partijen essentieel voor het afstemmen van ontwerp en proces bij de wensen die er aan de basis van staan. In de praktijk betekent dat een open dialoog, bij voorkeur in een vroeg stadium van een project.

Specifiek en generiek
Marlies Rohmer Architects & Urbanists ontwerpt veelzijdige gebouwen die telkens een specifiek antwoord zijn op een gegeven opgave of vraag. Het hanteert graag generieke structuren die ruimte bieden voor verandering en aanpassing én die het veelvuldig kan laten transformeren tot het per situatie voldoende specifiek is. Het bureau beweegt daarmee voortdurend op het grensvlak van generiek en specifiek.

Onderzoek
In de werkwijze van het bureau staat onderzoek centraal. Hier speelt de bovengemiddelde belangstelling voor de bredere, maatschappelijke context van het eigen werk een rol. Inhoudelijk onderzoek dient om complexe vraagstukken rond een project te doorgronden en het daaropvolgende ontwerp beter te laten slagen. Bouwen voor DE NEXT GENERATION (NAI 2007) behelst een onderzoek naar jongerencultuur en What Happened to my Buildings (NAI 2016) is een weerslag van een tour langs ouder werk; een leerzame ontdekkingstocht naar hoe duurzaam de gebouwen van MR A&U gebleken zijn de afgelopen 30 jaar en naar wat werkelijk telt in de architectuur.

Duurzaamheid
Het ontwerpen van duurzame gebouwen zit Marlies Rohmer Architects & Urbanists in het bloed. Sociale duurzaamheid komt tot uitdrukking in de aandacht voor de directe leefomgeving en de betrokkenheid van gebruikers. Flexibele structuren maken verandering op termijn mogelijk en worden toegepast in combinatie met een prachtige huid. De stijl van het bureau wordt gekenmerkt door een robuuste materialisering en detaillering van de ontwerpen die met vakmanschap gemaakt zijn en mooi verouderen.

Ervaring
Marlies Rohmer Architects & Urbanists heeft nationaal en internationaal bewezen in staat te zijn om ruimtelijke, zorgvuldige en gelaagde architectuur te kunnen maken en heeft veel routine, kennis en ervaring met uiteenlopende projecten.

Bouwen voor de NEXT GENERATION 

What Happened to my Buildings 

Workshop op kantoor MR A&U 

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists